30/06/2016
Veiligheid
In het eerste deel wordt dieper ingegaan op het verschijnsel pesten. Deel 2 behandelt de rol van de arbeidsgeneesheer, de psychosociale preventieadviseur en de vertrouwenspersoon bij pesterijen. Het derde deel bevat een overzicht van de wet- en regelgeving.
700.49 KB
17/06/2016
Fiscaliteit
Deze editie heeft betrekking op inkomstenjaar 2015, aanslagjaar 2016. Belastingen zijn ingewikkeld en ook dit jaar wordt het er niet gemakkelijker op. Er zal op het aanslagbiljet voortaan een federale en een Vlaamse, Waalse of Brusselse aanslag te zien zijn.
453.86 KB
24/03/2016
Vakantie/schorsing arbeid
De brochure Jaarlijkse Vakantie zet de voornaamste principes omtrent de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie uiteen. Eerst zal het toepassingsgebied van de wetgeving worden besproken. Daarna komt de duur van de vakantie aan bod. Ook het vakantiegeld zal onder de loep worden genomen.
710.41 KB
03/02/2016
Collectieve conflicten
Het doel van dit juridisch werkstuk is om de lezer een omstandig overzicht te geven over het ontstaan en de stand van zaken betreffende het stakingsrecht in de privésector in België. In een praktisch hoofdstuk worden de gevolgen van een staking op het individu besproken.
610.73 KB
27/01/2016
Fiscaliteit
De schalen van de bedrijfsvoorheffing worden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2016, vastgelegd in het KB van 16.12.2015. Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd.
114.24 KB
16/12/2015
Ondernemingsorganen
Deze brochure geeft een overzicht van de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR), het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de Syndicale Delegatie (SD).
215.08 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart