30/05/2017
Werkloosheid
Om recht te hebben op inschakelings- of werkloosheidsuitkeringen, mag je geen bezoldigde activiteit voor een derde verrichten. Vrijwilligerswerk daarentegen kan onder bepaalde voorwaarden wel uitgeoefend worden met behoud van uitkeringen.
151.93 KB
30/05/2017
Werkloosheid
Wie recht heeft op voltijdse werkloosheidsuitkeringen en deeltijds begint te werken, kan onder bepaalde voorwaarden het statuut krijgen van deeltijdse werknemer met behoud van rechten. Meer info in deze folder.
104.9 KB
22/05/2017
Vakantie/schorsing arbeid
Bent u een werknemer van 50 jaar of ouder die het werk heeft hervat als loontrekkende in de privésector ? Dan kan u ter aanvulling van uw onvolledig recht op gewone betaalde vakantie onder bepaalde voorwaarden seniorvakantie genieten.
180.75 KB
08/05/2017
Fiscaliteit
Naar jaarlijkse gewoonte verschijnt de Belastinggids van de ACLVB ieder voorjaar. Het systeem van belastingen is complex en ook dit jaar wordt het er niet gemakkelijker op. Er zal op het aanslagbiljet een federale en een Vlaamse, Waalse of Brusselse aanslag te zien zijn.
455.09 KB
20/04/2017
Veiligheid
Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag op het werk, met stress en burn-out, met discriminaties en pesterijen, … Vaak kan men die problemen oplossen.
680.61 KB
20/04/2017
ACLVB-dienstverlening
Zit je met vragen en twijfels over je job? Heb je geen zicht op wat je echt wil? Meer plezier en voldoening in je huidige job vinden? Vraag je je af hoelang je je job nog kan volhouden? Loopbaanbegeleiding biedt nieuwe perspectieven en opent deuren naar andere inzichten!
169.03 KB
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart