Share/Save/Bookmark

Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

De schalen van de bedrijfsvoorheffing werden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2015, vastgesteld in het KB van 10.12.2014 (BS 16.12.2014).

Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd. Er is slechts één belangrijke wijziging.

In het kader van de personenbelasting heeft elke werknemer steeds recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek, tenzij men opteert voor de werkelijke beroepskosten. De regering Michel heeft het bedrag van het forfait opgetrokken, als maatregel om de belasting op arbeid te verschuiven naar andere inkomsten. Deze verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek wordt nu onmiddellijk verwerkt in de schalen van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier houden bepaalde werknemers netto meer over.

Download brochure

De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig !

23 juli 2015

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net De ACLVB nam deze morgen akte...

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over regeringsvoorstellen beschikbaarheid

10 juli 2015

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over de regeringsvoorstellen inzake beschikbaarheid. Er...

Nationaal Bureau van de ACLVB beslist tot deelname aan de betoging van 7 oktober 2015

07 juli 2015

Het Nationaal Bureau boog zich over de deelname van de ACLVB aan de nationale actie van 7 oktober...

De Liberale Vakbond wil snel maatregelen tegen sociale dumping

07 juli 2015

Op woensdag 8 juli zal de Liberale Vakbond het witboek sociale dumping ondertekenen. Het witboek...

Cat:

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: