Share/Save/Bookmark

Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

De schalen van de bedrijfsvoorheffing werden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2015, vastgesteld in het KB van 10.12.2014 (BS 16.12.2014).

Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd. Er is slechts één belangrijke wijziging.

In het kader van de personenbelasting heeft elke werknemer steeds recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek, tenzij men opteert voor de werkelijke beroepskosten. De regering Michel heeft het bedrag van het forfait opgetrokken, als maatregel om de belasting op arbeid te verschuiven naar andere inkomsten. Deze verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek wordt nu onmiddellijk verwerkt in de schalen van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier houden bepaalde werknemers netto meer over.

Download brochure

Het gemeenschappelijk vakbondsfront is bezorgd over het nieuwe pakket "betere Europese regelgeving" van de Europese Commissie

21 mei 2015

Op 19 mei heeft de Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, zijn plan voor een...

"Het Aanvullend Paritair Comité voor de Social Profit (pc 337) mag enkel dienen voor individuele dossiers!"

07 mei 2015

UNISOC vindt een nieuwe vorm van sociaal overleg uit in de social-profitsector

Cat:

Actieaanzegging van onbepaalde duur voor de ganse horecasector

07 mei 2015

Directe aanleiding van deze aanzegging is het ontwerp van programmawet en meer bepaald het luik...

Cat:

Trans-Atlantische akkoorden : het Belgische middenveld vraagt een opschorting van de onderhandelingen

04 mei 2015

Een brede coalitie van Belgische middenveldorganisaties heeft zich vandaag uitgesproken tegen de...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: