Share/Save/Bookmark

Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

De schalen van de bedrijfsvoorheffing werden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2015, vastgesteld in het KB van 10.12.2014 (BS 16.12.2014).

Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd. Er is slechts één belangrijke wijziging.

In het kader van de personenbelasting heeft elke werknemer steeds recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek, tenzij men opteert voor de werkelijke beroepskosten. De regering Michel heeft het bedrag van het forfait opgetrokken, als maatregel om de belasting op arbeid te verschuiven naar andere inkomsten. Deze verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek wordt nu onmiddellijk verwerkt in de schalen van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier houden bepaalde werknemers netto meer over.

Download brochure

Vijfduizend manifestanten ondersteunen vakbondsvoorstellen tegen sociale dumping

24 juni 2015

Vandaag namen vijfduizend personen deel aan de vakbondsmeeting tegen sociale dumping op het...

Fusie Ahold/Delhaize

24 juni 2015

De afgevaardigden van de ACLVB hebben de indruk dat ze een ongedekte cheque hebben getekend bij de...

Liberale Vakbond bij Albert Heijn neemt akte van fusie Ahold-Delhaize

24 juni 2015

Deze ochtend bracht de directie van Albert Heijn België de werknemersafvaardiging op de hoogte van...

Cat:

Sectoraal akkoord APCB (PC 200) 2015-2016

23 juni 2015

Op maandag 22 juni 2015 ondertekenden de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor...

Cat:

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: