Share/Save/Bookmark

Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

De schalen van de bedrijfsvoorheffing werden voor de inkomsten betaald vanaf 1 januari 2015, vastgesteld in het KB van 10.12.2014 (BS 16.12.2014).

Voor het grootste gedeelte zijn de berekeningsregels ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. De bedragen worden wel geïndexeerd. Er is slechts één belangrijke wijziging.

In het kader van de personenbelasting heeft elke werknemer steeds recht op een forfaitaire beroepskostenaftrek, tenzij men opteert voor de werkelijke beroepskosten. De regering Michel heeft het bedrag van het forfait opgetrokken, als maatregel om de belasting op arbeid te verschuiven naar andere inkomsten. Deze verhoging van de forfaitaire beroepskostenaftrek wordt nu onmiddellijk verwerkt in de schalen van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier houden bepaalde werknemers netto meer over.

Download brochure

Fusie van pensioendiensten: minister Bacquelaine schuift sociaal overleg opnieuw opzij

30 april 2015

ABVV, ACVLVB en ACV reageren op de aankondiging van minister van Pensioenen Bacquelaine om de...

Indexsprong: De Liberale Vakbond wil de regeringsbeslissing mee teniet doen via het Grondwettelijk Hof

28 april 2015

De ACLVB keurde vandaag het initiatief goed om zich ook te wenden tot het Grondwettelijk Hof. Naast...

De ACLVB bespreekt volgende week verdere juridische stappen tegen indexsprong

25 april 2015

De kamer besliste deze week over een wetsontwerp dat de indexsprong mogelijk maakt. Voor de ACLVB...

Het EESC roept de EU op om humanitaire en politieke beslissingen te nemen tegen mensenhandel

24 april 2015

De EESC-leden hebben zich tijdens hun zitting diep bedroefd en verontwaardigd betoond over de...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: