Share/Save/Bookmark

Arbeider-bediende : het nieuwe stelsel

De nieuwe maatregelen in voege sinds 1 januari 2014

Sedert 1 januari 2014 kwam er, na lange besprekingen uiteindelijk een oplossing om een aantal elementen in de discriminatie tussen arbeiders en bedienden op te lossen.

Op 8 juli 2013 werd door de regering een compromistekst goedgekeurd als start tot het uitschrijven van nieuwe regels vooral op het vlak van de opzeggingstermijnen maar daarnaast ook betreffende de carenzdag en andere maatregelen die in onderstaande brochure verder zullen uitgewerkt worden.

Praktische gids opzegtermijnen eenheidsstatuut

In onderstaande brochure kunnen de ACLVB-militanten gedetailleerde informatie vinden over de berekening van de opzegtermijnen vanaf 1 januari 2014. Deze werden vastgelegd in de wet van 26 december 2013 tot invoering van het eenheidsstatuut.

Dit document en de bijhorende tabellen zijn beveiligd en enkel met een paswoord toegankelijk. De ACLVB-militanten kunnen dit paswoord opvragen bij hun bestendig secretaris.

De juiste interpretatie van de nieuwe spelregels vereist een basiskennis van het nieuwe systeem. Bij vragen kan u steeds terecht in onze ACLVB-secretariaten.

Oudere info

Reactie ACLVB op terugdringen anciënniteitsgebonden verloning

13 augustus 2015

Open-VLD wenst namens Egbert Lachaert de sociale partners (althans de vakbonden) nogmaals in het...

De Liberale Vakbond vindt de tax shift niet rechtvaardig !

23 juli 2015

Grote vermogens glippen opnieuw door de mazen van het fiscaal net De ACLVB nam deze morgen akte...

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over regeringsvoorstellen beschikbaarheid

10 juli 2015

ACV, ABVV en ACLVB adviseren negatief over de regeringsvoorstellen inzake beschikbaarheid. Er...

Nationaal Bureau van de ACLVB beslist tot deelname aan de betoging van 7 oktober 2015

07 juli 2015

Het Nationaal Bureau boog zich over de deelname van de ACLVB aan de nationale actie van 7 oktober...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: