Share/Save/Bookmark

Werk je in de private sector gezinszorg, ben je geen verzorgende en toe aan een nieuwe uitdaging ?

Project 30 30, misschien jouw mogelijkheid om een opleiding tot verzorgende/zorgkundige te volgen !

Dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse diensten voor gezinszorg en de vakbonden krijgen eind 2012 maar liefst 40 medewerkers met statuut ‘niet-verzorgend personeel’ uit PC 318.02 (private sector gezinszorg) de kans om een opleiding polyvalent verzorgende/zorgkundige te volgen, met behoud van de huidige arbeidsovereenkomst, inclusief huidig loon en andere voorwaarden.

Opleiding verzorgende + zorgkundige

De kandidaten voor dit project sluiten aan bij een groep verzorgenden/zorgkundigen in opleiding. De opleiding duurt ongeveer een jaar, in dagonderwijs.

Ze bestaat voor de helft (670 uur) uit theorie en voor de helft (650 uur) uit 2 stageperiodes, en leidt tot de attesten polyvalent verzorgende + zorgkundige.

Deze attesten worden uitgereikt door VDAB, die deze opleidingen erkent en subsidieert.

Er zijn voor jou geen kosten verbonden aan de opleiding. Je engageert je om de opleiding voltijds te volgen. Je inkomen tijdens de opleiding is gelijk aan je huidige loon.

En wat tijdens de opleiding ?

Je volgt samen met ongeveer 40 andere kandidaat-verzorgenden de opleiding polyvalent verzorgende die is samengesteld uit twee blokken theorie (samen ongeveer 5 maanden) + 2 stages (in een woon- en zorgcentrum en in je eigen thuiszorgdienst, in totaal ook 5 maanden).

Aansluitend volg je een module zorgkundige van 4 weken, waarvan 70 uur theorie en 50 uur stage.

Je blijft in dienst van je huidige werkgever, en behoudt je huidige loon en arbeidsvoorwaarden. Je anciënniteit loopt verder.

Je krijgt een vergoeding voor de verplaatsing naar je stageplaatsen.

Voorwaarden om je kandidaat te stellen

 • je hebt 5 jaar anciënniteit bij je huidige thuiszorgdienst
 • ten laatste op 1/06/2012 je werkt minstens met een halftijds contract van onbepaalde duur
 • je zit niet in een procedure die kan leiden tot ontslag
 • je bent niet tewerkgesteld als verzorgende

Er zijn verder geen diplomavereisten!

Verloop van de procedure

 1. Onderaan deze pagina vind je een folder met invulstrook om je kandidaat te stellen. Vul de strook volledig in, en stuur je aanvraag voor 30 april 2012 naar:

  VSPF vzw
  Fonds Sociale Maribel voor de Diensten Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap
  Handelskaai 48
  1000 Brussel.

  Of neem de gevraagde gegevens van de strook over stuur deze per mail door naar project3030 (at) vspf.org.

  Alle aanvragen voor de sector worden behandeld door het Fonds Sociale Maribel, zij voorziet een neutrale behandeling. Je bezorgt een kopie van inschrijving aan je huidige werkgever.
 2. Je komt zo terecht in de groep kandidaten voor deze opleiding. Daaruit worden voor beide jaren per provincie minstens 16 kandidaten geloot die doorgaan naar een selectieronde. In deze ronde doorloop je een test (bij de VDAB) en stelt je werkgever een motivatieverslag op om jouw kandidatuur te ondersteunen.

Minstens 40 starters en 10 reserves uit de positief geselecteerde kandidaten worden weerhouden. Kandidaten die tijdens vorige oproepen niet werden uitgeloot kunnen zich terug kandidaat stellen.

Ook indien je in het verleden uitgeloot werd en de screening doorliep, maar niet geselecteerd werd, kan je je opnieuw inschrijven.

Tewerkstelling na de opleiding

Na de opleiding krijg je de kans om te solliciteren voor vacatures van verzorgende en zorgkundige. Zijn er niet onmiddellijk vacatures waarvoor je in aanmerking komt, dan kun je altijd terug naar je huidige job, in afwachting van relevante vacatures.

Over het ‘Project 30 30’...

‘Project 30 30’ is een unieke samenwerking tussen de sociale partners, de VVDG (de Vereniging van Diensten voor Gezinszorg) en de vakbonden.

Neveneffecten 6de staatshervorming: De ACLVB vraagt om een oplossing

26 maart 2014

In de pers kon men vorige week lezen dat onder meer de opzegvergoedingen, vakantiegeld bij...

Pc 310: 200 jongeren de banksector in!

20 maart 2014

De werkgevers van de banken (en andere sectoren) zijn verplicht om, op basis van de totale...

Cat:

De ACLVB verheugt zich over de ondertekening in de Nationale Arbeidsraad van de cao in verband met de ontslagmotivering

12 februari 2014

De Liberale Vakbond dringt reeds lang aan op de motivering van het ontslag. Dankzij deze nieuwe...

Sociale Top Benelux: ook de vakbonden hebben hun eisen klaar

12 februari 2014

Op 13 februari kwamen de regeringsleiders van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg...

Koning Albertlaan 95 - 9000 GENT
Tel. 09-222.57.51
Fax 09-221.04.74
E-mail : aclvb (at) aclvb.be
ACLVB op Twitter : www.twitter.com/ACLVB
ACLVB op Google+ : +ACLVB
ACLVB op Facebook : www.facebook.com/ACLVB/

Taal: