Coronavirus : Gemeenschappelijke verklaring van de vakbonden leden van het PC 200

22/06/2020 - 15u

De gefaseerde exit uit de coronacrisis en de bekendmaking van de winstresultaten 2019 van de grote bedrijven die tot het PC 200 behoren vallen samen.

In de door de coronacrisis getroffen bedrijven die financiële steun hebben gekregen vanuit de Belgische sociale zekerheid, via werkloosheid, tijdskrediet, en zo meer (en die in de toekomst mogelijk aanspraak zullen maken op nog meer staatssteun), zullen de vakbondsdelegaties met argusogen toezien op de manier waarop de winst die in 2019 werd geboekt zal worden verdeeld... of dat nu in België is, in een binnen- of buitenlands filiaal of in het moederbedrijf zelf.

Hoe dan ook is en blijft 2020 een moeilijk jaar… met eventueel nog pijnlijke beslissingen die zullen volgen. Daarom eisen wij dat alle toegevoegde waarde die in 2019 dankzij de werknemers wordt gegenereerd, blijft waar het hoort te zijn: in de bedrijven. Deze financiële middelen moeten worden aangewend om alle aanpassingen die nodig zijn in de nasleep van de coronacrisis te kunnen uitvoeren.

En wanneer er een herstructurering met collectief ontslag wordt aangekondigd, moeten deze middelen prioritair besteed worden aan het sociaal plan dat dan wordt onderhandeld voor de werknemers die via hun ontslag een tweede keer slachtoffer geworden zijn van het coronavirus.

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart