Adviseur (deskundige) Functieclassificatie

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 20/6/2023

  Doel

  Zorgen voor het opbouwen en overdragen van de interne expertise met betrekking tot de functieclassificatie en instaan voor het begeleiden en ondersteunen van nationaal verantwoordelijken, bestendige secretarissen en afgevaardigden met het oog op de realisatie en de toepassing van functiewaarderingssystemen.
   

  Taakomschrijving

  1. In overleg met het diensthoofd ontwikkelen van een actuele syndicale visie op functiewaarderings- en classificatiesystemen en de interne en externe promotie van en sensibilisering tot consistente naleving en toepassing ervan, teneinde er voor te zorgen dat de afgevaardigden hierover correcte informatie krijgen.
   Hiertoe onder andere :
   • vertegenwoordigen van de organisatie in commissies en werkgroepen;
   • voorzien in de opbouw van interne expertise betreffende functiewaardering- en classificatie.
  2. In overleg met het diensthoofd integreren van intern ontwikkelde visie bij externe systeemhouders en voor en tijdens de realisatie en implementatie van systemen op ondernemings- en sectorniveau, teneinde een objectief systeem van functieclassificatie te kunnen opstellen in ondernemingen en sectoren.
   Dit o.m. door:
   • overleggen met systeemhouders met betrekking tot functiewaarderingssystemen, systeemevoluties en procedures;
   • waarderen van functies a.d.h.v. de gekozen methodiek;
   • nazien van waarderingen a.d.h.v. de gekozen methodiek;
   • werken met programma’s ter beschikking gesteld door systeemhouders voor het waarderen van functies of de controle ervan.
  3. In overleg met het diensthoofd ondersteunen op deskundig niveau van afgevaardigden, bestendige secretarissen en sectoraal verantwoordelijkheden in specifieke dossiers en projecten met betrekking tot het opmaken van functieclassificaties, teneinde deze in staat te stellen de juiste beslissingen te treffen i.v.m. de invoering van functieclassificatie.
   Dit o.m. door :
   • deelnemen aan onderhandelingen op sector- en ondernemingsniveau met betrekking tot systeemkeuze, implementatieprocedures en eigenlijke invoering en realisatie van functieclassificatie;
   • informeren en adviseren van de sectoraal verantwoordelijken, de bestendige secretarissen en de miltanten betreffende systeemkeuze en procedures voor projecten van functieclassificatie;
   • bijhouden van functieclassificaties op sector- en ondernemingsniveau;
   • meewerken als lesgever aan vormingsactiviteiten;
   • aanleveren van artikels voor de ledenbladen.
  4. Afwegen van de haalbaarheid en impact (rechtstreeks of onrechtstreeks) van adviezen in concrete realisaties met oog voor het collectieve werknemersbelang, teneinde een correcte inschatting te kunnen maken van de haalbaarheid van functieclassificatieprojecten.
   Dit o.m. door :
   • analyseren en bestuderen van functiewaarderingssystemen
   • opvolgen door studie en lectuur van marktontwikkelingen.

  Competentieprofiel

  Kennisvereisten

  • Grondige kennis van functiewaarderingssystemen
  • Toegepaste kennis van paritaire akkoorden op sectoraal vlak
  • Kennis van onderhandelingstechnieken
  • Kennis van Nederlands en Frans
  • Vlot en duidelijk kunnen communiceren met collega’s, met werknemers, leden, militanten en externen
  • Brede syndicale en sociale belangstelling
  • Rijbewijs B
  • Minimum diploma Bachelor

  Kerncompetenties 

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Analysevermogen
  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie: mondeling en schriftelijk
  • Contactvaardigheid
  • Resultaatgerichtheid

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart