Adviseur economische en financiële informatie

Op deze pagina:

  Publicatiedatum: 21/12/2021

  Doel

  Instaan voor de analyse van de economische en financiële informatie die aan de overlegorganen wordt verstrekt.
   

  Taakomschrijving

  Ondersteunen op deskundig niveau van afgevaardigden en bestendige secretarissen betreffende de bedrijfseconomische informatie, teneinde hen de nodige informatie te verstrekken voor een correcte analyse van de financiële situatie en economische toestand van de ondernemingen. Hiertoe o.a.:

  • analyse maken van de financiële gegevens van de ondernemingen;
  • deelnemen aan de vergaderingen van ondernemingsraad of bij ontstentenis van het comité PBW waarop de economische & financiële informatie wordt besproken ter ondersteuning van de afgevaardigden;
  • aanleveren van artikels voor de ledenbladen betreffende de economische en financiële informatie;
  • actualiseren van bestaande brochures en eventueel opstellen van nieuwe brochures;
  • adviseren van de vormingsdienst m.b.t. de programmatie van de vormingsactiviteiten;
  • beheer eigen archief;
  • meewerken als lesgever aan vormingsactiviteiten (meer specifiek op korte termijn les kunnen geven over de jaarrekening).

  Afwegen van de haalbaarheid en impact (rechtstreeks of onrechtstreeks) van adviezen in concrete realisaties met oog voor het collectieve werknemersbelang teneinde de correcte interpretatie van de economische en financiële informatie te verzekeren. E.e.a. houdt in:

  • opvolgen van diverse regelgevingen betreffende de economische & financiële informatie;
  • informeren van wijzigingen en evoluties op het vlak van de economische & financiële informatie;
  • voorzien in de opbouw van interne expertise betreffende de economische & financiële informatie;
  • bijhouden van documentatie betreffende de economische & financiële informatie;
  • organiseren van eigen activiteiten & zorgen voor eigen administratie.

  Coördineren van werkzaamheden tijdens de piekperiodes teneinde te zorgen dat aanvragen voor analyse van jaarinformatie tijdig worden behandeld. Dit houdt o.a. in :

  • Verdelen van opdrachten aan collega’s buiten de dienst ter ondersteuning tijdens piekperiodes

  Bieden van kwalitatieve ondersteuning aan Bestendig Secretarissen en afgevaardigden met betrekking tot de werking en bevoegdheden van de ondernemingsorganen (eerste lijnshulp) teneinde hen toe te laten met kennis van zaken de materie te behandelen. Dit betekent ondermeer:

  • informeren en adviseren van de bestendige secretarissen en militanten met het oog op de oplossing van problemen en vragen in verband met de werking en bevoegdheden van de ondernemingsorganen in het kader van de eerste lijnshulp.

  Deelnemen als deskundige aan vergaderingen van technische commissies in de schoot van IBR, CRB, NAR, enzovoort.

  Competentieprofiel

  Kennisvereisten

  • Diploma TEW of Bachelor Accountancy met ervaring
  • Sterke analytische vaardigheden
  • Zelfstandig en projectmatig kunnen werken
  • Kunnen werken met courante software  (o.a. Microsoft Office)
  • Communicatief sterk (in staat zijn om analyses op een verstaanbare manier over te brengen aan niet-financiëlen)
  • Goede kennis van het Frans
  • Stressbestendig

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Analysevermogen
  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Plannen en organiseren

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Standplaats: Gent of Brussel
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart