Adviseur energie, milieu en mobiliteit

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 26/12/2018

  Doelstelling

  Verstrekken van adviezen aan de Vlaamse Regionale en beïnvloeden van de besluitvorming omtrent dossiers in de domeinen energie, milieu en mobiliteit die behoren tot de interprofessionele en regionale bevoegdheden. Dit via het inbrengen van expertise, het onderzoeken van dossiers, het voorbereiden van standpunten en onderhandelingen en mede ontwikkelen van de strategische en inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB.

  Verstrekken van dienstverlening naar de achterban van de ACLVB m.b.t. deze thema’s, enerzijds naar onze leden via kennisbeheer binnen de nieuwe 360° dienstverlening, anderzijds naar onze afgevaardigden, militanten en eigen personeel via projectleiding over het milieuproject. 

  Taakomschrijving

  • Verrichten van beleidsvoorbereidend werk op interprofessioneel/regionaal niveau, teneinde de Vlaamse Regionale van de ACLVB te laten beschikken over de nodige informatie en bij te dragen tot de ontwikkeling van de strategische en inhoudelijke krachtlijnen van de ACLVB.
  • Vertegenwoordigen van de ACLVB in regionale advies- en overlegorganen teneinde standpunten van de ACLVB te verdedigen en te verwezenlijken.
  • Centrale kennisbeheerder van het domein mobiliteit in het kader van de nieuwe 360° dienstverlening (= extra dienstverlening naar de leden van de ACLVB toe).
  • Projectleiding over het milieuproject. Het milieuproject of voluit het intersyndicaal milieu-initiatief is een project van de drie vakbonden, gedeeltelijk gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid. Het milieuproject is gericht op het versterken van klimaatsensibilisatie en –actie bij het personeel en achterban van de ACLVB.

  De projectleider stelt de meerjaren- en jaarplanning op (inclusief begroting) en rapporteert naar de subsidiërende overheid. De projectleider is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in samenwerking met een vormingsmedewerker van de ACLVB.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken

  Pluspunten

  • Voorkennis van de thema’s energie, milieu en mobiliteit
  • Ervaring met projectwerking
  • Engagement m.b.t. klimaat
  • Zelfstandig kunnen werken

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Analysevermogen
  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie op maat van een doelgroep: schriftelijk en mondeling
  • Contactvaardigheid
  • Leervermogen
  • Creatief

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Vlaamse Regionale

  Boudewijnlaan 8
  1000 Brussel

  Hoe solliciteren?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart