Afbouw van gelijkgestelde periodes: nog minder pensioen!

Op deze pagina:

  Wat is een gelijkgestelde periode?

  Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.
   

  Wat is de minister van pensioenen van plan?

  Hij wil het aantal gelijkgestelde dagen bij een periode van werkloosheid of brugpensioen beperken tot 1 jaar op de volledige loopbaan. Voor de rest van de dagen wil hij een fictief minimumloon nemen voor de berekening van het pensioen.
   

  Gevolg: minder pensioen

  Voor iemand met een gemiddeld loon die op 60-jarige leeftijd op SWT gaat, is dit 78 euro pensioen minder per maand!
  En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.
   

  Doe met ons mee!

  De ACLVB is niet akkoord met deze nieuwe besparingsmaatregel. Daarom voeren we actie op 28 november. Afspraak om 11u op het plein aan het Egmontpaleis in Brussel.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart