banner-ilo-2021_0.jpg

109de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie: werking commissies

14/06/2021 - 10u

Sinds 3 juni is de werking van de drie Internationale Arbeidsconferentiecommissies, met name de commissie voor de toepassing van de normen, de commissie rond sociale bescherming en de COVID-19 respons commissie in alle ernst opgestart. Hierbij een kort overzicht van de werking en voornaamste inhoudelijke punten.

De commissie voor de toepassing van de normen is gestart met een bespreking van gevallen van “ernstig verzuim” door lidstaten om hun rapportage aan de IAO en andere standaarden en  verplichtingen te respecteren. Vervolgens besprak de commissie de eerste 13 van de 19 landencases, met betrekking tot schendingen van arbeidsrechten op basis van bepaalde IAO Conventies (C), in Tadzjikistan C.81, Wit-Rusland C.87, Ghana C.182, Turkmenistan C.105, Zimbabwe C.105, Ethiopië C.87, Honduras C.169, Cambodja C.87, Mozambique C.122, China HKG C.87, Namibië C.111, Kazachstan C.87 en Irak C.111.

De commissie voor het ‘recurrente item’ die focust op sociale bescherming heeft de eerste week van de IAO-Conferentie de tijd genomen om via het ‘drafting comité’ het rapport “Bouwen aan de toekomst van sociale bescherming voor een mensgerichte wereld van werk” te overlopen. De commissie focuste op 4 essentiële deelvragen, met name

  1. de realisering van een universele sociale bescherming,
  2. de versterking van sociale beschermingssystemen,
  3. de financiering van sociale bescherming,
  4. de versterking van de IAO om hierop voort te werken. 

De COVID-19 responscommissie richtte het debat op het rapport “Werk in tijden van COVID”. Er zijn meer dan 200 amendementen vanuit de IAO-leden op het rapport binnengekomen en gezien de werkzaamheden van de commissie in plenaire en niet in een “drafting” comité doorgaat bemoeilijkt dit de werking van de commissie. De commissie werkt aan een document getiteld "Global Call to Action for a Human-Centered Recovery that is Inclusive, Sustainable and Resilient to Exit the COVID-19 Crisis." Er zijn meer dan 200 amendementen op deze ontwerptekst ontvangen van IAO-leden, en aangezien er hier geen aparte redactiecommissie is, bemoeilijkt dit aanzienlijk het werk om het resultaat aan het einde van de conferentie te bereiken.

In het algemeen blijkt er vanuit de werkgeverszijde een aanval ingezet op alles wat te maken heeft met collectieve onderhandelingen. Dit is, bovenop de reeds bestaande aanval op het stakingsrecht, een zeer verontrustende evolutie in de werking van de IAO.  Hiernaast stelde de werkgeversgroep ook de rol en mandaat van de IAO-experten enorm in vraag.

Vorige donderdag, 10 juni sprak de Belgische Minister van Economie en Werk, Dhr. Pierre-Yves Dermagne, de Internationale Arbeidsconferentie toe. Hij benadrukte dat België de werking van de IAO zal steunen aangaande de oproep om een Universele Sociale Beschermingsvloer en gezondheid en veiligheid als fundamenteel recht. België steunt ook het Europese tekstontwerp over waakzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van het respecteren van de mensenrechten, ook in de toeleveringsketen. Hij kondigde ook aan dat de ratificatie door België van de Conventie C190 (gender geweld in de wereld van het werk) op komst is!

De komende week zullen de commissies hun werking voorzetten, om tegen de 19de juni hun werk te laten goedkeuren tijdens de slot plenaire sessie.

Bezoek de https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--en/index.htm  (Engelstalig)

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart