110de Conferentie Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

25/05/2022 - 09u

De jaarlijkse Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zal op vrijdag 27 mei van start gaan in Genève. In tegenstelling tot de twee vorige jaren zal de Conferentie opnieuw fysiek doorgaan. De IAO verwelkomt dit jaar wel een beperkt aantal afgevaardigden van regeringen, werkgevers en werknemers van bijna overal ter wereld. Ook de ACLVB zal vertegenwoordigd worden door de Voorzitter Mario Coppens en de Nationaal Secretaris Olivier Valentin.

Dit jaar staat een zeer belangrijk punt voor de vakbonden op de agenda. Er moet onderhandeld worden of veiligheid en gezondheid als een fundamenteel arbeidsrecht zal worden opgenomen. Hiertoe moet een wijziging worden goedgekeurd van de IAO-verklaring over fundamentele beginselen en rechten op het werk van 1998. Onze vertegenwoordigers verwachten zich aan een stevig debat met de werkgevers.

Andere belangrijke punten op de agenda van de 110de Conferentie richten zich op de volgende prioritaire thema’s:

  • Eerste normeringsgesprekken voor stagiairs, dit om de kwaliteit van stageplaatsen en de rechten van stagiairs beter te omkaderen
  • Een discussie over de strategische doelstelling van werkgelegenheid in het kader van de opvolging van de IAO-verklaring over “Sociale rechtvaardigheid voor een eerlijke globalisering”
  • Een algemene discussie over Waardig Werk en de sociale en solidaire economie

De uittredende Directeur Generaal Guy Ryder zal ook een rapport presenteren over “De minst ontwikkelde landen: crisis, structurele transformatie en de toekomst van werk”. Begin 2022 vonden er verkiezingen plaats om dhr. Ryder te vervangen, en de nieuwe directeur generaal dhr. Gilbert Houngbo zal vanaf 1 oktober 2022 de fakkel overnemen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart