21 maart: Internationale dag tegen racisme en discriminatie

19/03/2019 - 13u

In 1965 sloten de Verenigde Naties een eerste internationaal mensenrechtenverdrag om de algemene principes uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 te concretiseren. 

Twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog, in tijden van dekolonisatie en apartheid, vormde dit verdrag een sterke belofte van de internationale gemeenschap. Maar ruim 50 jaar later blijkt dit verdrag helaas nog steeds actueel.

Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat ongelijke kansen op de arbeidsmarkt blijven bestaan voor mensen met een migratieachtergrond. Een groot deel van deze groep werknemers ervaart discriminatie door collega’s, klanten of leidinggevenden.

Discriminatie op de werkvloer is en blijft een serieus probleem. Daarom is het van cruciaal belang dat we blijven vechten tegen stereotypen en vooroordelen!
 

Activiteiten

Een groot aantal van de lokale “meldpunten” organiseren in de week van 21 maart tal van verschillende activiteiten.

Gent – 20 maart: Vertelavond – Non stop vlucht

Drie verhalen, een film en een fototentoonstelling. Laat je onderdompelen in de realiteit van de vluchteling.

Meer info

 

Sint-Niklaas – 21 maart: flyeractie markt

In Sint-Niklaas vind je ons op 21 maart op de markt, samen met Stad Sint-Niklaas en de leerlingen van Berkenboom Humaniora. De leerlingen voeren campagne voor gelijke kansen in Sint-Niklaas. Ze delen flyers uit met de boodschap 'Jij hoort hier thuis!’.

Meer info

 

Internationale Dag tegen Racisme in Brussel

Het is vandaag internationale dag om racisme te bestrijden. Deze dag bestaat om u eraan te herinneren dat iedereen gelijk is. Elke dag ontmoet u en werkt u met mensen, jong of oud, die niet afkomstig zijn uit hetzelfde land als u of die niet van hetzelfde geslacht als u.

Wij hebben niet allemaal dezelfde huidskleur, dezelfde levenswijze, dezelfde eetgewoonten of dezelfde kledingsmaak, …

Bang te zijn van wat niet op ons lijkt en alles wat "anders" verwerpen, is een onderdeel van de mens...

Maar denk je echt dat iemand het verdient om afgewezen te worden omdat zij/hij “verschillend is” ?

Is het niet normaal dat, ondanks de verschillen van elke persoon, iedereen het recht heeft om een kwaliteitsvolle baan te hebben zonder uit het oog verliezen dat deze gelijke behandeling uitsluitend gebaseerd is op de bekwaamheid en niet op huidskleur of op origine?

Als vertegenwoordiger van de werknemers, vereist uw werk reflectie en dialoog. Het is uw taak om  deze problemen die u ervaart in het bedrijf, aan te pakken. Daarom moeten we eerst geloven in deze strijd en met de juiste argumenten afkomen om de andere te verdedigen.

Echte tolerantie is gemaakt van openheid van geest, nieuwsgierigheid en de bereidheid om te communiceren. Respecteer anderen, ondanks de "verschillen" die ons kunnen scheiden. We moeten durven onze zekerheden en vooroordelen dooreen te schudden en hun rijkdom ontdekken. Laten we positieve boodschappen uitdelen rondom ons, over het thema van samenleven, maar vooral "samenwerken".

Denk hierbij aan de waarden van de Liberale Vakbond: vrijheid, gelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, … Wij verdedigen het recht van iedereen op werk! Wij blijven trouw aan ons engagement om te strijden tegen racisme.

Philippe Vandenabeele
Brussels gewestsecretaris 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart