4de IVV Wereldcongres van start!

30/11/2018 - 10u

Onder het thema van "De macht van werknemers uitbouwen: verander de regels" komen meer dan 1200 vakbondsafgevaardigden uit meer dan 130 landen bijeen in Kopenhagen, Denemarken, van 2 tot 7 december voor het 4de Wereld Congres van het Internationaal Vakverbond (IVV). Het Internationaal Vakverbond is de grootste democratische organisatie ter wereld die 207 miljoen werknemers en 331 nationale vakbondscentra vertegenwoordigt.

Het IVV-Congres focust op de volgende vier prioritaire pilaren:

  1. Vrede, democratie & rechten, met aandacht voor meer solidariteit, fundamentele standaarden, het stakingsrecht en veiligheid en gezondheid op het werkvloer.
  2. Reguleren van economische macht; gericht op een nieuw model van wereldhandel, eerlijke fiscaliteit, leefbare lonen en vechten tegen de hebzucht van bedrijven
  3. Globale verschuiving – rechtvaardige transitie, met name nieuwe technologieën en arbeidsorganisatie, en voor klimaatverandering.
  4. Gelijkheid, gericht op gendergelijkheid, kwetsbare werknemers, migratie en jongeren

Ook de ACLVB heeft een delegatie ter plaatse onder leiding van Voorzitter Mario Coppens en met de steun van beide nationaal secretarissen Olivier Valentin en Sabine Slegers.

De ACLVB zal, in samenwerking met ACV, ABVV en onze partners uit het zuiden, op donderdag ook een speciaal Belgisch nevenevenement organiseren rond “Rechtvaardige transitie: Klimaatverandering, een vakbondsantwoord”.

Meer weten?

Blijf op de hoogte, bekijk de IVV “live stream” via https://congress2018.ituc-csi.org/ en volg op twitter #ITUC18.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart