Aan de Directie van Delhaize : waarom de werknemers de toegang tot de winkels blokkeren

10/10/2014 - 14u

De werknemers van Delhaize ontvingen een verrassende brief van hun directie. Die verbaast zich erover dat de werknemers reageren tegen het plan om 2.500 mensen af te danken als gevolg van het sluiten van winkels.

Pascal Freson, die voor ons de onderhandelingen voert in dit dossier, heeft een persiflage gemaakt van de brief. Neen, de werknemers zijn niet tevreden met de slechte wil van de directie bij het beantwoorden van hun vragen in het kader van fase 1 binnen de Renault-procedure.

We willen even terugkomen op de incidenten die de afgelopen weken voorvielen in uw supermarkten.

We begrijpen dat het aangekondigde hervormingsplan emoties opwekt, ook bij een Directie die op zijn minst overrompeld lijkt door de gebeurtenissen,  waarvan nochtans zij zelf de enige echte aanstichter is. De acties die gevoerd werden, en nog zullen gevoerd worden indien u het geweer niet van schouder verandert, moeten volledig in dat kader gezien worden. Eén enkele winkel werd gesloten in heel België ? Er zullen er nog volgen. Wil u er meer ? Verander dan vooral niets aan uw manier van tewerk gaan.

We nemen kennis van uw bekommernis om oplossingen te vinden, bijvoorbeeld via de interne dialoog. Op vandaag werd die dialoog nog niet aangewend door de leden van de Directie : in dialoog gaan is nog iets anders dan koste wat kost uw logica opdringen. In het kader van de eerste fase van een herstructurering betekent dialogeren voor alles antwoorden op de vragen die u worden gesteld. Op een heldere manier. Precies. En op alle vragen  …

Wij betreuren het in de laatste Ondernemingsraden geconfronteerd te zijn geweest met misplaatste en ongeregelde weigeringen om te antwoorden op sommige vragen. We wensen te benadrukken dat uw werkwijze ingaat tegen de bepalingen in de wetgeving en de geplogenheden ter zake. De vakbonden hebben altijd voorrang verleend aan de interne dialoog. Ze mogen hopen dat dat in de toekomst nog mogelijk zal zijn.

We hopen dat u zich bewust bent van het feit dat de strategische veranderingen die de opeenvolgende directies de jongste jaren uitvoerden, vaak indruisend tegen het gezond verstand, een belangrijke daling van het zakencijfer tot gevolg hebben gehad, temeer daar u het merendeel van de tijd geen gehoor geeft aan uw personeelsleden. Nochtans hebben zij het nauwst voeling met de realiteit van het beroep en het terrein. Om nog te zwijgen over het feit dat uw trouwe klanten zich betrokken voelen bij de manier waarop u uw personeel behandelt, terwijl uw zakencijfer het zal toelaten uw aandeelhouders een dividend uit te keren.

Overigens, en voor zover het nodig is, herinneren we u eraan dat de sociale vrede een kostprijs heeft, terwijl op solidariteit daarentegen geen prijs staat!

Wil geloven in onze blijken van oprechte solidariteit met de werknemers. Wij blijven te uwer beschikking om eindelijk te vernemen wat uw antwoorden zijn op al de vragen die uw werknemers zich stellen.


 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart