banner-schooltoeslag.jpg

Automatische procedure schooltoeslag

19/08/2019 - 14u

Vanaf het schooljaar 2019-2020 maakt de schooltoeslag voor het kleuter-,  lager en secundair onderwijs deel uit van het Groeipakket. De schooltoeslag vervangt de schooltoelage die wordt betaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

Echter, de studietoelage voor het hoger onderwijs wordt nog steeds toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Het recht op een schooltoeslag wordt namelijk automatisch onderzocht en toegekend voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket. Een onderzoek tot toekenning van de schooltoeslag wordt op zijn vroegst opgestart op 1 augustus van het jaar waarin het schooljaar begint.

Bijgevolg hoeven ouders vanaf heden niets meer te ondernemen om een schooltoeslag te ontvangen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart