“Belgium, the land of the discriminated” ?

07/07/2011 - 11u

Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de arbeidsrechtbank van Brussel, oordeelde het grondwettelijk hof dat de wetsartikels van de wet van 1978 betreffende de opzeggingstermijnen voor arbeiders-bedienden en de carenzdag in strijd zijn met artikel 10 en artikel 11 van de grondwet. Concreet gaat het hier dan over het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De Liberale Vakbond is al heel wat jaren voorstander van een harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden.

Deze uitspraak brengt de harmonisering tussen beide statuten eindelijk in een stroomversnelling.De Liberale Vakbond was deze middag aanwezig op de lezing en vernam dat het grondwettelijk hof de sociale partners en de regering uiterlijk tijd geeft tot en met 8 juli 2013 om deze ongrondwettelijkheid op te heffen.

Begin dit jaar was de harmonisatie bedienden-arbeiders ook al op het bord beland van het interprofessioneel overleg. De Liberale Vakbond stemde toen tegen het IPA omwille van  het feit dat die harmonisatie niet ver genoeg ging. Het risico is niet ondenkbeeldig dat  België in het buitenland “the land of the discriminated” zou genoemd worden, naar analogie van “the land of the free”.

Het hele IPA-dossier verhuisde toen naar de regering van lopende zaken die zelf een nieuwe wetgeving op de opzegtermijnen op papier ging zetten. In principe zouden de nieuwe regels van kracht worden op 1 januari 2012. Doordat deze wijzigingen nog altijd een discriminatie inhouden, blijft dit ongrondwettelijk. De Liberale Vakbond pleit ervoor om opnieuw met alle sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad rond tafel te zitten en een voorstel voor de nieuwe regering uit te werken.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart