banner-precompte-immobilier-bruxellois.jpg

Berekeningsfout in de Brusselse onroerende voorheffing

25/07/2018 - 15u

Voor de Brusselse huurders en eigenaren onder jullie, willen wij de aandacht vestigen op het aanslagbiljet voor uw onroerende voorheffing. Uw eigenaar (indien u een huurder bent) of u zelf (indien u eigenaar bent) hebben dit reeds ontvangen of zullen dit binnenkort in de brievenbus krijgen.

Brussel Fiscaliteit, dat dit jaar de bevoegdheid van de onroerende voorheffing overgenomen heeft van de FOD Financiën, verleende niet automatisch de korting voor kinderen ten laste. Deze korting bedraagt ​​10% per kind, vanaf twee kinderen die recht hebben op kinderbijslag. Deze korting bedraagt soms enkele honderden euro's.

Deze korting wordt specifiek voor de bewoner van de woning voorzien: het kan de eigenaar zijn, of een huurder. Als het een eigen woning betreft, krijgt de eigenaar de korting. Als het om een huurwoning gaat, komt de korting ten goede aan de huurder. De huurder mag zelf een aanvraag indienen (zie hieronder), of aan zijn eigenaar vragen om de aanvraag in te dienen. Indien de aanvraag wordt aanvaard, krijgen zowel de eigenaar als de huurder een ontvangstbevestiging per post. Het bedrag van de toegekende vermindering wordt dan afgetrokken van de onroerende voorheffing. De huurder kan dan dit bedrag aftrekken van de huur.
 

Wat moet u doen als eigenaar in dit geval?

  1. Betalen: zelfs als u de korting niet hebt gekregen, moet de belasting steeds binnen de aangegeven tijd worden betaald. Eerst betalen en pas dan klacht indienen. Indien nodig kunt u een schuldenregelingsplan aan Brussel Fiscaliteit vragen.
  2. Klacht indienen: u hebt een periode van 6 maanden vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van het aanslagbiljet om een ​​klacht in te dienen. De klacht kan ingediend worden hetzij via het online formulier, hetzij via e-mail : info.fiscaliteit@gob.brussels, hetzij per post op Brussel Fiscaliteit, P.B. 12014, Brussel Noordstation, 1030 Brussel.
  3. Wachten op de terugbetaling van Brussel Fiscaliteit, die heeft spijtig genoeg geen deadline voor restitutie kunnen instellen. Volgens hun website hebben hun diensten “momenteel een grote achterstand in het behandelen van dossiers door een toevloed aan aanvragen”. Geduld zal dus nodig zijn!

Wat moet u doen als huurder in dit geval?

  1. De korting aanvragen: deze kan aangevraagd worden hetzij via het online formulier, hetzij via e-mail : info.fiscaliteit@gob.brussels, hetzij per post op Brussel Fiscaliteit, P.B. 12014, Brussel Noordstation, 1030 Brussel.
    Opgelet! twee documenten moeten bij uw aanvraag worden gevoegd: een kopie van uw huurovereenkomst en een certificaat van uw gezinsbijslagfonds.
  2. Wachten op de schriftelijke antwoord van Brussel Fiscaliteit betreffende de korting
  3. Aftrekken: Pas dan mag u de korting van uw huursom aftrekken.

Voor meer informatie, onder anderen in verband met de andere kortingen (voor een persoon/kind met handicap), zie: https://fiscaliteit.brussels/nl/de-onroerende-voorheffing of bel Brussel Fiscaliteit op 02/430 60 60.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart