banner-geweld-ongewenst-seksueel-gedrag.jpg

Bescherming van werknemers tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk: België treuzelt

24/06/2021 - 13u

De ACLVB vestigt opnieuw de aandacht op de verjaardag van de IAO-Conventie 190 over de bescherming van werknemers tegen geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Inmiddels is het twee jaar geleden dat de conventie werd ondertekend.

Deze verjaardag zou een positieve herdenking kunnen zijn … ware het niet dat we nog steeds moeten vaststellen dat de regeringen in ons land Conventie 190 tot op vandaag niet hebben geratificeerd!

De herinnering aan deze verjaardag is helaas ook een noodzaak. De cijfers over geweld en pesterijen blijven in stijgende lijn evolueren.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde deze maand in zijn persbericht een aantal cijfers: in 2020 waren er 9% meer klachten op grond van genderdiscriminatie dan in 2019. Specifiek voor de arbeidssituatie valt het op dat de meldingen over intimidatie op grond van geslacht alsook over seksuele intimidatie op het werk blijven stijgen (respectievelijk met 17% en 13%), en dat ondanks de sterke toename in 2020 van thuiswerk door de coronacrisis, zegt het Instituut.

Andere opmerkelijke vaststelling is het groeiend aantal meldingen over online grensoverschrijdend gedrag. Enigszins hoopgevend is een wetswijziging waardoor het Instituut bevoegd werd om slachtoffers van wraakporno juridisch bij te staan. Deze erkenning is deels een verklaring voor de stijgende trend in de cijfers.

Noodgedwongen herhaalt de ACLVB haar oproep aan de regeringen tot ratificatie van Conventie 190. Pas op die manier kunnen we in België dit instrument gebruiken tot evaluatie van de huidige middelen en kan er vooruitgang geboekt worden in de strijd voor de uitbanning van seksisme en geweld op het werk. Waarop wachten nog?

In het kader van deze verjaardag organiseert de IAO momenteel een wereldwijde actieweek om de ratificatie van IAO-Conventie 190 nogmaals te promoten.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart