Coalitie van jongerenorganisaties wijst wetsvoorstel Peeters resoluut af

20/05/2016 - 15u

Op de regeringstafel ligt momenteel het ‘wetsvoorstel Peeters’: een voorstel over de hervorming van onze arbeidsmarkt. Het doel van het wetsvoorstel is een grotere flexibiliteit en grotere winstmarges voor aandeelhouders. Dit voorstel gaat ten koste van de levenskwaliteit van werknemers en ons milieu. Het privéleven wordt opgeofferd aan een economie ten dienste van het geld in plaats van ten dienste van de mens en zijn omgeving.

Als jongeren zijn we dagelijks bezig met onze samenleving herdenken. Vernieuwende projecten opzetten en (verder)bouwen aan een toekomstmaatschappij van sociale gelijkheid zijn bij uitstek terreinen waar de stem van jongeren cruciaal is. Wij willen een maatschappij waarin jongeren zich samen en individueel kunnen ontwikkelen, en waarin het potentieel van ieder individu volledig tot zijn recht kan komen. 

Als jongeren weigeren we mee te gaan in de logica om mensen meer te laten werken, minder te laten verdienen en zwaar te laten inboeten op levenskwaliteit. Wij weigeren onze vrije tijd op familiaal, cultureel of sportief vlak op te geven. Geleefd worden door onhoudbare werkuren is voor ons geen optie. Wij zullen geen burn-outgeneratie zijn, geen generatie zonder vakantie, geen generatie waar depressie en neerslachtigheid op de loer liggen door moeilijke werkomstandigheden en een verarmd sociaal en cultureel leven. Als jongeren weigeren we in te boeten op onze levenskwaliteit door het blind besparingsbeleid, terwijl we zien dat onze maatschappij wel in staat is meer welvaart te creëren.

Wij gaan niet akkoord met:

 • Het optrekken van de wekelijkse arbeidsduur en doorgedreven flexibilisering. Met de wet Peeters zal de wekelijkse arbeidsduur voor voltijds werkenden van 38 naar 47,5 uur worden opgetrokken. In bepaalde sectoren kan dit oplopen tot zelfs 50 uur. Flexibele uurroosters vormen dan geen uitzondering meer en deze flexibele uren zouden slechts 24u op voorhand moeten gecommuniceerd worden. Met alle gevolgen van dien voor het privéleven.  
 • Stijgende werkloosheid. Deze wet zorgt ervoor dat de werkgever opnieuw een drijfveer verliest om nieuwe werknemers aan te werven. Hij kan de bestaande werkkrachten dwingen om het ritme, aangegeven door het productieproces, te volgen. En dat terwijl 1 op 5 jongeren in België werkloos is.
 • Interim kracht voor het leven. Door de wet Peeters zijn interimkrachten binnenkort voor onbepaalde duur verbonden aan een interimcontract. Met dit statuut levert de regering een garantie op onzeker werk af: wegwerpwerknemers die onbeperkt beschikbaar moeten zijn voor de ondernemingen. De jongeren zullen de grootste slachtoffers zijn.

Wij zullen niet in dit lot berusten. De economische belangen van enkelen vormen geen excuus voor het teniet doen van onze sociale vooruitgang door onze politici. ‘Moderniseren’ moet synoniem zijn aan vooruitgang voor iedereen. Er bestaan vandaag wereldwijd verschillende concrete maatregelen om kwalitatieve banen te scheppen in een werk- en leefbare omgeving. Als jongeren zijn we bereid om de dialoog aan te gaan en tegenvoorstellen te formuleren. Bijvoorbeeld over een collectieve arbeidsduurvermindering. Met als gezamenlijk doel: met meer mensen minder werken om samen beter te leven en van het leven te genieten.

Dit wetsvoorstel is alvast een stap in de verkeerde richting die wie niet aanvaarden. Het moet gedaan zijn met de aanhoudende aanvallen van de regering op de werknemers en de jeugd, studenten, leerlingen, jonge werknemers en jonge werklozen. Wij mobiliseren daarom alle jongeren binnen en buiten onze verschillende organisaties met als doel de intrekking van het wetsontwerp Peeters.

Getekend

 • FreeZbe – ACLVB jongeren
 • FreeZbe – CGSLB jeunes
 • ABVV-jongeren
 • Jeunes FGTB
 • ACV-jongeren
 • Jeunes CSC
 • FEF
 • Unécof
 • JOC
 • KAJ
 • Conseil de la Jeunesse
 • ProjeuneS
 • Comac
 • Ecolo-J
 • Jong Groen
 • Mouvement des Jeunes Socialistes
 • Jongsocialisten
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart