banner-ec32n.jpg

Controlekaart tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2025 enkel nog digitaal

21/06/2024 - 08u

Vanaf 1 januari 2025 zal de controlekaart tijdelijke werkloosheid (eC3.2) verplicht elektronisch moeten worden ingevuld. De papieren controlekaart verdwijnt en de digitalisering van de werkloosheidsverzekering schakelt zo een versnelling hoger. 

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid bestaat al sinds 2018. Ze werd eerst geruime tijd getest door de werknemers van pilootondernemingen uit diverse sectoren.

Sinds september 2023 kan de elektronische controlekaart door alle werknemers gebruikt worden als zij hierover een akkoord hebben met hun werkgever. De overstap kan ook voor alle werknemers van een onderneming worden voorzien door een opname in het arbeidsreglement of in een CAO. Overschakelen van papier naar digitaal kan dus vandaag al. 

De elektronische controlekaart wordt nu al vrijwillig gebruikt door meer dan 30.000 werknemers in meer dan 5.000 ondernemingen. Deze werknemers en werkgevers kozen al voor de vele voordelen van het digitaal werken:  

 • geen administratie meer voor het verdelen van de papieren controleformulieren, 
 • de verplichting voor de werkgever om het validatieboek in te vullen vervalt,  
 • de elektronische controlekaart kan niet verloren worden,  
 • de controlekaart kan met een druk op de knop naar de uitbetalingsinstelling worden doorgestuurd zodat die sneller tot betaling van de uitkeringen kan overgaan,  
 • een materiële vergissing bij het invullen kan worden rechtgezet zonder administratieve formaliteiten, …
   

Overgangsperiode 

Momenteel kunnen alle werknemers mits akkoord van hun werkgever vrijwillig overstappen naar het gebruik van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid.

Om vanaf 1 januari 2025 iedereen nog de mogelijkheid te geven om zich aan te passen, wordt voorzien dat tot en met 30 juni 2025 zowel door de werkgever als door de werknemer een uitzondering kan worden gevraagd op het verplicht gebruik van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid:  

 • een werkgever zal voor alle werknemers van zijn onderneming kunnen vragen om nog gebruik te maken van de papieren controlekaart wanneer de digitalisering voor zijn werknemers meer voorbereidingstijd zou vergen; 
 • ook een individuele werknemer die de elektronische controlekaart voor het eerst zou moeten gebruiken en die problemen zou hebben met het werken met de elektronische toepassing zal een tijdelijke uitzondering kunnen vragen. Hij zal zijn werkgever hiervan wel op de hoogte moeten stellen, zodat deze ook weet dat hij verder de procedure met de papieren controlekaart moet naleven.  

Meer gedetailleerde informatie over de modaliteiten van dit mogelijk tijdelijk behoud van de papieren controlekaart in de periode van januari tot en met juni 2025 volgt later.
 

Uitzondering 

Voor de sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven geldt de verplichting om de elektronische controlekaart te gebruiken niet. De huidige regeling met een mogelijkheid van keuze tussen een papieren of een elektronische controlekaart blijft daar van toepassing.
 

In enkele stappen 

De elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid nu al gebruiken? 

 1. De werknemer en de werkgever bereiken een akkoord over het gebruik van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid. Er kan ook worden voorzien in een verplichting via het arbeidsreglement of een CAO.
 2. De werknemer download de app “eC32” van de Google- of Apple-appstore. De controlekaart kan ook worden ingevuld op een desktop via de portaalsite van de portaalsite van de Sociale Zekerheid
 3. De werknemer logt aan via eID of Itsme. Grensarbeiders kunnen op afspraak een alternatieve digitale sleutel bekomen in het werkloosheidsbureau. 
 4. De werknemer kiest in de app of hij de elektronische kaart zal gaan gebruiken vanaf de lopende of vanaf de volgende maand.
 5. De werknemer gebruikt vanaf de gekozen maand exclusief de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid.
   

Meer hulp nodig? 

Meer informatie over het in gebruik nemen van de elektronische controlekaart tijdelijke werkloosheid vind je in een infoblad voor de werknemers en de werkgevers op de website van de RVA. Heb je een vraag bij het invullen, raadpleeg dan de handleiding en het instructiefilmpje.

 

Meer info? Contacteer je ACLVB-secretariaat

 

Bij technische problemen neem je als werknemer best contact op met het contactcenter van de Sociale Zekerheid op 02/545.50.70 of via het online contactformulier

Bron: RVA.be

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart