Coronapremie van € 1000: ACLVB is voorstel Minister De Croo genegen

01/04/2020 - 16u

Al ligt het halve land plat en zijn er geen files meer, toch zijn er nog steeds veel werknemers aan de slag die dagelijks het beste van zichzelf geven, vaak in zeer moeilijke omstandigheden.

Net daarom stelt de ACLVB verheugd vast dat de regering overweegt een parafiscaal kader te scheppen om deze werknemers een financieel voordeel toe te kennen, door middel van een eenmalige coronapremie van maximum 1000 euro die parafiscaal vrijgesteld zou zijn van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Wij steunen dit initiatief dan ook ten volle.

De ACLVB vindt het evenwel belangrijk dat er een uniform federaal parafiscaal kader wordt gecreëerd waarin sectoren of bedrijven kunnen onderhandelen over de modaliteiten van deze premie en dat de rol van het sociaal overleg te allen tijde gerespecteerd wordt. Bovendien wijst de ACLVB erop dat deze coronapremie geenszins opgenomen kan worden in de berekening van de loonnorm. Daarnaast brengt de ACLVB in herinnering dat talloze telewerkers de dag van vandaag thuis het beste van zichzelf geven, maar vaak zonder enige tegemoetkoming van gemaakte onkosten.

Mario Coppens, nationaal voorzitter: "Ook voor die groep werknemers is het belangrijk dat er wetgevende initiatieven komen, zodat de forfaitaire tussenkomst rond het telewerk, gedurende de looptijd van de crisis, wordt veralgemeend."

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart