Covid-tarief bij inkomensgerelateerde kinderopvang

23/11/2020 - 09u

Door de corona-epidemie hebben sommige gezinnen het financieel moeilijk. Daarom beslist de Vlaamse regering dat sommige gezinnen een tijdelijke vermindering krijgen van het inkomenstarief.

Je kan het covid-tarief aanvragen als je maandinkomen vorige maand 10% is gedaald omwille van de corona-epidemie.

Je moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je gezamenlijk belastbaar inkomen is lager dan 44.493,57 euro.
  2. Je bruto maandinkomen, van de maand voor de aanvraag van het covid-tarief, is 10% lager dan je gezamenlijk belastbaar inkomen gedeeld door 12.

De korting bedraagt 25% van het inkomenstarief dat berekend is op basis van je inkomen. Je covid-tarief kan echter nooit lager zijn dan 5,32 euro (5,37 euro in 2021).

Je kan het covid-tarief vanaf nu aanvragen via het portaal ‘Mijn Kind en Gezin’ en dit tot eind januari 2021.

Het covid-tarief gaat bij een herberekening in op de eerste dag van de maand na de aanvraag. Bij een eerste aanvraag met aanslagbiljet start het tarief de eerste maand waarin de opvang start.

Het covid-tarief is 6 maanden geldig. Na deze termijn moet je je inkomenstarief, zonder de korting, herberekenen als reden ‘Mijn attest vervalt’.
 

Meer weten?

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart