De ACLVB-kandidaten wonnen op alle fronten

17/12/2020 - 16u

Fantastisch! + 7,85% in de Ondernemingsraden! En + 7,51% in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk! Dankzij de kandidaten op de ACLVB-lijsten is de Liberale Vakbond erin geslaagd zijn groei verder te zetten, zowel in stemmen als qua aantal mandaten. En dat in volle gezondheidscrisis en in een economisch en sociaal moeilijke periode.
 

De ACLVB wint op alle fronten, hoe je de cijfers en de statistieken ook bekijkt. We gaan vooruit in Brussel, in Vlaanderen en in Wallonië. Zowel in de Ondernemingsraden als in de CPBW’s wonnen onze kandidaten meer stemmen. Onze campagne ‘Go for 50/50’ heeft zijn doel niet gemist: het aantal vrouwelijke verkozenen steeg van 31,78% naar 35,53% in de OR, en van 35,21% naar 37,41% in het CPBW. Al kan het nog beter. Daarom ijveren we verder in onze doelstelling om 50% vrouwelijke en 50% mannelijke kandidaten te kunnen voordragen.
 

Ronduit optimistisch

Toen we bezig waren met de voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020, hadden we de ambitie om de drempel van 13% van de stemmen te halen. Door van 12,22% naar 13,18% van de stemmen in de OR te klimmen en van 12,38% naar 13,31% in het CPBW, hebben we de drempel overschreden.

Van bij de aanvang van de campagne waren we vrij optimistisch. We wisten dat door in meer bedrijven lijsten in te dienen en dankzij meer kandidaturen, we statistisch meer kansen hadden om vooruit te gaan. We hebben meer werknemers weten te bekoren die een nieuwe dynamiek in de syndicale actie en in de sociale relaties in hun bedrijf willen zien. We wisten ook dat we konden rekenen op het werk van onze afgevaardigden die al langer meedraaien en waarvan de meesten inderdaad hun positie wisten te behouden of zelfs uit te breiden met mandaten.
 

Goede deelname

Al die kandidaten hebben het mogelijk gemaakt om onze representativiteit in het Belgisch sociaal landschap te vergroten. Daarentegen zijn we iets te pessimistisch geweest over de participatiegraad van de kiezers. Door de coronacrisis en de verminderde contacten met de collega’s en het bedrijf vreesden we dat er minder stemmen zouden uitgebracht worden. Maar de verminderde kiesdeelname is verwaarloosbaar voor wat de CPBW’s en de OR betreft. De participatiegraad in het kiescollege van de kaderleden is zelfs gestegen.
 

Nog niet afgelopen

We willen nog een beetje voorbehoud uiten, want er zijn ondernemingen waar jammer genoeg de sociale verkiezingen niet zijn doorgegaan. In de horeca, de  evenementensector, de toeristische sector, de transportsector enz. moeten bedrijven het einde van de tweede lockdown afwachten om hun activiteiten weer verder te zetten. De betrokken werknemers vragen zich af hoe hun toekomst er zal uitzien. Andere ondernemingen dienden de verkiezingen een paar weken uit te stellen door vertragingen in de procedure of door te veel tijdelijke werkloosheid in het bedrijf.

De bijgaande grafieken werden gemaakt op basis van de gegevens van de FOD Werk op 14 december.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart