banner-29-maart_0.jpg

De ACLVB roept niet op tot staking op 29/03 maar sensibiliseert

11/03/2021 - 09u

Vrije visie, eigen stem

De Liberale Vakbond roept op 29 maart niet mee op tot een algemene staking.

De Liberale Vakbond wil de druk mee opvoeren, maar niet het land plat leggen. Al lopen er geen gesprekken meer tussen de sociale partners in de Groep van 10, gesprekken zijn er sowieso in het vooruitzicht en zijn ook noodzakelijk. En zolang die er zijn, zet de ACLVB bewust het stakingswapen van een algemene staking niet in.

Vanaf 15/03 moet de regering de sociale partners bijeen roepen voor een bemiddelingsvoorstel. ACLVB wil kijken in welke richting die bemiddeling zal evolueren.

Ook zijn er onderhandelingen nodig voor belangrijke dossiers zoals de eindeloopbaanproblematiek.
 

De loonkrant: een gezamenlijk initiatief in vakbondsfront om te sensibiliseren

De ACLVB vaart haar eigen koers rond het inzetten van syndicale actiemiddelen, maar tegelijkertijd stellen we ons solidair op.

Er werd tussen de vakorganisaties overeengekomen dat de publieke opinie en politiek nu volop moet overtuigd worden van de noodzaak om de loonnormwet aan te passen. In gemeenschappelijk front wordt een loonkrant in grote oplage verdeeld.

Download De Loonkrant en ons infopamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart