De Europese vakbeweging vraagt humanitaire hulp voor de vluchtelingen

16/06/2016 - 17u

Het is tijd dat de mensenrechten ook voor hen worden gerespecteerd

Gisteren heeft de ACLVB zich aangesloten bij de boodschap van de leden van het Europees Vakverbond die gericht is aan de Europese Commissie en de verschillende EU-regeringsleiders: “Europa moet zijn internationale verplichtingen inzake het beschermen van vluchtelingen nakomen.”

In 2016 alleen al kwamen 1 370 asielzoekers om op zee in een poging het Europees vasteland te bereiken. Over de afgelopen 18 maanden staat de teller daarmee op 5000 dodelijke slachtoffers. In plaats van de migratieroutes te beveiligen, sloten de 28 EU-lidstaten op 18 maart 2016 een overeenkomst met Turkije waarin het land zich engageerde de vluchtelingen tegen te houden in ruil voor een reeks gunsten: 6 miljard euro, sneller visumvrij doorreizen en heropening van twee hoofdstukken van het toetredingsproces van Turkije tot de EU.

De Commissie is nu van plan het principe uit dit akkoord door te trekken naar andere landen rond de Middellandse Zee. Al ziet het ernaar uit dat deze wrange onderhandelingen op korte termijn hun effect niet missen en de vluchtelingenstroom tegenhouden, verzwakken ze enerzijds meer dan ooit de positie van Europa ten aanzien van de Turkse regering en zijn ze anderzijds tegenstrijdig met de regels van het internationaal recht. Desnoods nog belangrijker is het feit dat ze de cruciale kwestie van het gemeenschappelijk beleid inzake de integratie van de vluchtelingen op Europese bodem overschaduwen. De afspraak was de 160 000 asielzoekers die tot nog toe vanuit Griekenland en Italië naar Europa zijn afgereisd te spreiden over de verschillende lidstaten. Intussen werden er een 1500-tal opgevangen, de rest zit vast in Italiaanse en Griekse opvang- en registratiecentra!

Als sociale partners hebben we een rol te spelen bij de integratie van de vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Samen met het EVV en het IVV eist de ACLVB dan ook de gelijke behandeling van en waardige arbeidsomstandigheden voor migrerende werknemers. Al te vaak komen ze nog in het clandestien en illegaal arbeidscircuit terecht, waar ze haast als slaven worden behandeld.

Maar onze eisen reiken verder: naast een evaluatie, moeten de vluchtelingen de juiste vaardigheden aangeleerd krijgen die hen in staat stellen snel toegang te vinden tot de arbeidsmarkt. Dit is een taak die weggelegd is voor de tewerkstellingsdiensten van de verschillende overheden.

In dit vooruitzicht hebben we, samen met het EVV, gevraagd de Italiaanse premier Matteo Renzi te kunnen ontmoeten. Hij is de bezieler achter het Migration Compact-project dat eerder dit jaar aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten werd voorgesteld en voorstellen bevat om de migratieproblemen aan te pakken. We willen hem graag herinneren aan de humanistische waarden waarop de Europese constructie stoelt. Wij willen ons ervan vergewissen dat dit instrument een afdoend antwoord kan bieden op de bekommernissen en eisen van de Europese vakbeweging: solidariteit en respect voor de menselijke waardigheid. Hij heeft onze uitnodiging spijtig genoeg afgewezen.

Alle eisen werden gebundeld in de verklaring die gisteren werd goedgekeurd. De Engelse en Franse versie van deze verklaring

De verklaring van de Europese sociale partners over de vluchtelingencrisis, die tijdens de tripartiete sociale top van afgelopen maart voorgesteld werd aan de Europese Commissie en de lidstaten werd eveneens bijgevoegd.:

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart