De tijd tikt voor een nieuw sociaal contract: nog tien jaar voor actie!

03/09/2020 - 11u

Het is tijd voor 8

De Covid-19 pandemie heeft een crisis van ongekende omvang veroorzaakt voor de gezondheidzorg, tewerkstelling en de levens van mensen wereldwijd. Regeringen moeten buitengewone maatregelen nemen om de noodsituatie te overwinnen en de basis te leggen voor een herstel. Een versnipperde aanpak zou dit doel voorbijschieten. Integendeel, de enige weg voorwaarts is een systeemverandering op basis van onderlinge verbondenheid en een complementair beleid op sociaal, economisch en ecologisch niveau.

Daarom is vandaag de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, met haar 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) meer dan ooit relevant. Ze geven een visie en tonen het pad naar veerkrachtige economieën en inclusieve en rechtvaardige samenlevingen. Herstelmaatregelen en investeringen moeten in overeenstemming zijn met de SDG's om duurzaam te zijn.

SDG 8 “Waardig Werk” is de sleutel om de sociale en economische gevolgen van de Covid-19-crisis aan te pakken. SDG 8 richt zich op werknemersbescherming, waardig werk, sociale bescherming en inclusieve groei. SDG 8 stuurt de agenda 2030 en speelt een fundamentele rol in de oproep van vakbonden tot een nieuw sociaal contract tussen regeringen, bedrijven en werknemers.

Het is tijd voor 8. De klok tikt voor een nieuw sociaal contract.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart