De wereldtop voor werk

19/06/2017 - 13u

De 107de Internationale Arbeidsconferentie werd vrijdag 16 juni 2017 afgerond. Maar vooraleer de afgevaardigden (van werkgevers, werknemers en regeringen) vanuit 187 lidstaten weer huiswaarts keerden, vond op donderdag 15 juni de organisatie van de wereldtop voor werk plaats, dit jaar in het teken van de tewerkstelling van vrouwen wereldwijd.

Guy Ryder, pas herverkozen als directeur-generaal van het Internationaal Arbeidsbureau, herinnerde eraan dat de gelijkheid man/vrouw sinds 1990 centraal staat in de activiteiten van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het basisprincipe blijft de gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen. Dat lijkt vanzelfsprekend en het is een humanistische waarde, uiteraard, maar het is ook een waarborg voor meer collectief welzijn en voor een betere werking van de bedrijven en hun economische ontwikkeling. Op wereldschaal hebben vrouwen minder toegang tot de arbeidsmarkt dan mannen (de activiteitsgraad van vrouwen ligt 27 punt lager dan die van mannen). En als ze wel kunnen toetreden is het vaak in minder kwaliteitsvolle jobs. Het loon van vrouwen is lager en geweld jegens vrouwen op de werkvloer blijft veelvuldig voorkomen. Vergeten we evenmin de problemen om werk en gezin te combineren. Er zijn natuurlijk grote verschillen tussen de landen. Zaken die voor ons evident lijken, zijn dat veel minder in andere landen, bijvoorbeeld de overtuiging dat om je job te houden je niet hoeft te aanvaarden dat er geweld gebruikt wordt.

Deze wereldtop rond de tewerkstelling van vrouwen maakt deel uit van de prioriteiten van de IAO voor de viering van haar honderdste verjaardag in 2019.


Tot slot liet de directeur-generaal zich zowel gerust als bezorgd uit. Gerust omdat op zijn minst iedereen inziet dat de ongelijke behandeling van vrouwen wereldwijd onaanvaardbaar is. Bezorgd omdat we wel degelijk beter kunnen. En daarvoor is een echte mentaliteitswijziging noodzakelijk. Think, reflect an act. Het heeft te maken met onze verantwoordelijkheden, in ieder land, in functie van wat in ons vermogen ligt om te handelen. Met andere woorden “Make decent work for men AND women a reality”.

Op 14 juni was er ook de indiening van de goedkeuring door België van drie internationale conventies. Wanneer de conventies zijn onderhandeld en afgesloten binnen de IAO, moeten ze vervolgens namelijk geratificeerd worden door de verschillende lidstaten, zodat ze van toepassing kunnen zijn en onmiddellijk het betrokken land binden. Dit jaar heeft minister van Werk Kris Peeters drie door België goedgekeurde conventies naar de IAO gebracht in verband met ouderdoms-, invaliditeits- en overlevingsuitkeringen (128), chemische producten (170) en de arbeidsvoorwaarden in hotels en restaurants (172). Deze indiening had plaats in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en vakbonden, waaronder ACLVB-voorzitter Mario Coppens.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart