banner-credit-temps_0_0.jpg

Eindelijk zekerheid over tijdskrediet. Maar werknemers betalen hoge prijs!

06/06/2017 - 13u

Uitvoering van cao 103ter: een goede zaak

Sinds 1 juni kan de RVA eindelijk zijn werkwijze afstemmen op de basis die de sociale partners vastlegden in cao 103ter. Normaal moest dat al het geval zijn sinds 1 april, maar de regering liep achter (zie artikel van 3 april 2017). De regelgeving werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het betekent dat werknemers die twee halftijdse functies uitoefenen bij verschillende werkgevers, nu ook recht hebben op een vermindering van hun prestaties met 1/5 in het kader van tijdskrediet. De meer voordelige 'verrekenregels' die bepalen hoeveel saldo je nog over hebt van tijdskrediet met motief, worden voortaan ook door de RVA toegepast. Het is vanaf nu mogelijk om voor de kinderen of ouders van je wettelijk samenwonende partner een verlof met zorgmotief op te nemen (vroeger moest je gehuwd zijn). Alle tijdskrediet met zorgmotief is nu naar 51 maanden gegaan. De berekening van het beroepsverleden voor de landingsbanen (25 jaar) zal voortaan gebeuren op basis van de werkloosheidsreglementering (7800 dagen/312).

Dat alles is van toepassing op alle aanvragen en verlengingsaanvragen die aan de werkgever ter kennis werden gesteld na 31.05.2017.
 

1/10 ouderschapsverlof: minder goed nieuws

We wachten nog steeds op een signaal van de regering en het parlement om uitvoering te geven aan deze maatregel. We eisen dat dit unaniem advies van de sociale partners snel wordt omgezet in wetgeving!
 

Dramatisch nieuws: verlaging van bepaalde bedragen voor gemotiveerd tijdskrediet en thematisch verlof

De regering heeft beslist te snoeien in enkele uitkeringen voor tijdskrediet / thematisch verlof. Het gaat meer bepaald om enkele 'verhoogde' uitkeringen die drastisch teruggeschroefd worden. Onaanvaardbaar voor de Liberale Vakbond; het ziet ernaar uit dat de werknemers de verbeteringen en de uitbreiding van het tijdskrediet met motief die de sociale partners verkregen, zelf zullen moeten betalen. Opnieuw een besparingsoperatie op kap van de werknemer.

Tijdskrediet met motief: vermindering van de uitkering voor werknemers die langer dan 5 jaar bij hun werkgever werken:

  • voltijdse onderbreking: meer dan 80 euro bruto minder per maand
  • halftijdse onderbreking: meer dan 40 euro bruto minder per maand

Thematisch verlof (palliatieve zorgen, ouderschapsverlof, zorg voor een ernstig ziek familielid): verlaging van het basisbedrag voor werknemers van 50 jaar en ouder:

  • halftijds: bijna 140 euro bruto minder per maand
  • 4/5: meer dan 65 euro bruto minder per maand

Die verlagingen zijn van toepassing op alle nieuwe aanvragen en aanvragen voor verlenging die de werkgever ter kennis werden gesteld na 31.05.2017. Aan de lopende uitkeringen verandert dus niets.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart