EU boycot Belgische bouwsector en stimuleert sociale dumping

27/03/2015 - 23u

De sociale partners bouw reageren onthutst op de beslissing van de Europese commissie om België voor het Europees hof te dagen, omdat ze oordeelt dat de Belgische antimisbruikwet tegen detacheringsfraude van januari 2013 in strijd is met de Europese regels.

Werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat gaan werken moeten betaald worden aan de lonen van het gastland (hier België), de sociale zekerheidsbijdragen worden betaald in het land van oorsprong. Hiertoe dient het land van oorsprong via een A1-attest te ‘bewijzen’ dat voor de betrokken gedetacheerde werknemers de correcte sociale zekerheidsbijdragen werden betaald in het land van oorsprong. Dit blijkt in theorie mooi, maar in de praktijk nauwelijks controleerbaar.

Net daarom werd in januari 2013 in België de anti-misbruikwet gestemd, die bepaalt dat de Belgische sociale inspectie bij vermoeden van fraude onmiddellijk het A1-attest kan intrekken en de sociale zekerheidsbijdragen in België kan innen.

Aangezien een wet zoals de Belgische anti-misbruikwet volgens de Europese Commissie niet mag ingevoerd worden, stellen de sociale partners uit de bouw voor dat de Europese regelgeving wordt aangepast zodat alle lidstaten in de toekomst de sociale zekerheidsbijdragen innen voor gedetacheerde werknemers die komen werken in hun lidstaat.

Op die manier zou er geen verschil meer zijn tussen de gedetacheerde werknemers en de werknemers van een lidstaat qua loonkost en wordt de oneerlijke concurrentie en sociale dumping in de bouw daadwerkelijk aangepakt.

Confederatie Bouw - Algemene centrale ABVV - ACV bouw-industrie & energie - ACLVB

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart