Europese aanbevelingen: niet verrassend, wel kortzichtig !

08/06/2011 - 13u

De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn voor de Liberale Vakbond geen verrassing. Wel vindt de ACLVB de analyse té kortzichtig. De Liberale Vakbond pleit voor langetermijnoplossingen waarbij de oorzaken aangepakt worden en niet de symptomen. Er mag niet eenzijdig geraakt worden aan de indexatie van de lonen!

De aanbevelingen om de pensioenleeftijd op te trekken en de verdere degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen kan men niet zomaar toepassen op de Belgische situatie!

De aanbevelingen die gisteren al uitvoerig aan bod kwamen, zijn te veel gefocust op de kostenzijde en spreken nauwelijks over investeringsmogelijkheden. Dit heeft te maken met een eenzijdige visie op competitiviteit. De Liberale Vakbond is ervan overtuigd dat op het einde van de rit hierdoor iedereen armer wordt en geenszins competitiever.

Voor de ACLVB moeten de symptomen aangepakt worden van een verzwakking van de competitiviteit. De Scandinavische landen hebben bijvoorbeeld doelbewust gekozen voor een sterke kenniseconomie. De gecreëerde toegevoegde waarde is in Scandinavië ruimschoots voldoende om investeringen te blijven aantrekken en een welvaartsstaat te vrijwaren. 

Ook België moet kiezen voor een kenniseconomie over de sectoren heen. Concreet betekent dit een industriële structuur met meer focus op hoogtechnologische goederen en minder energie-intensieve productie. Dit betekent investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling en vorming.

De uitholling en wellicht op termijn afschaffing van de automatische loonindexering is een non-debat. Kiezen wij voor de Duitse strategie, waar inkomensongelijkheid, 5-eurojobs en mini-jobs de norm worden? Of kiezen wij voor gemotiveerde werknemers die bovendien in staat zijn te kopen wat ze produceren? Het is deze keuze die Europa zou moeten maken en zelfs verder promoten in de rest van de wereld.

De oorzaak van een snellere stijging van onze lonen ten opzichte van het gemiddelde van de buurlanden, ligt niet bij ons indexatiesysteem, maar wel bij de hogere inflatie bij ons en de overdreven loonmatiging in Duitsland. Ook de kerninflatie evolueert sneller, wat duidt op belangrijke onderliggende problemen. De prijszetting in de energiemarkt vormt het onderliggende probleem. Hier moet de focus naartoe gaan; hoogdringende controle en bijsturing is nodig!

De werkloosheidsuitkering beperken in duur is opnieuw een kortetermijnoplossing. De focus moet vooral gaan naar de match tussen vraag en aanbod. Straffen van langdurige werklozen is veeleer contraproductief.

Het optrekken van de pensioenleeftijd is eveneens niet opportuun. Onze marge voor de effectieve pensioenleeftijd is nog voldoende groot.

Bijkomende belastingen op de consumptie van basisgoederen, zou geen goede zet zijn.

Wel zien we heil in de piste van de Green taxes. Daarnaast is de Liberale Vakbond pleitbezorger van een Europese financiële transactietaks en de invoering van een vermogensbelasting. Als we hervormingen ernstig nemen, laat ons dan ook meteen de harmonisatie van de vennootschapsbelasting op Europees niveau aanpakken en komaf maken met contraproductieve subsidies aan een selecte groep bedrijven.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart