banner-workers-memorial-day-2021.jpg

Gezondheid en veiligheid op de werkvloer zijn een fundamenteel recht

28/04/2021 - 07u

Op 28 april, Internationale dag voor veiligheid en gezondheid op het werk, pleiten vakbonden, en ook de ACLVB, over de hele wereld voor de eis dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) gezondheid en veiligheid op de werkvloer als een fundamenteel recht adopteert.

De huidige fundamentele IAO-rechten, die regeringen tot het hoogste niveau van verantwoording houden, zijn:

  • vrijheid van vereniging en de erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen;
  • de afschaffing van dwangarbeid of verplichte arbeid;
  • de afschaffing van kinderarbeid; en
  • de verbanning van discriminatie wat betreft tewerkstelling

Sharan Burrow, algemeen secretaris van het IVV, zei: “De pandemie heeft op een wrede wijze het gebrek aan bescherming voor werknemers blootgelegd. Met 2,78 miljoen mensen die elk jaar sterven aan werkgerelateerde ziekten en verwondingen, zelfs voor de pandemie, is het beeld nu somberder dan ooit in onze recente geschiedenis. Dit is het moment voor regeringen en werkgevers om de status van gezondheid en veiligheid op het werk te verheffen tot het niveau van een fundamenteel recht op de werkvloer."

De IAO 100 jaar verklaring (2019) zoals unaniem aangenomen door regeringen, werkgevers en vakbonden, bevat een belofte dat de veiligheid en gezondheid op het werk van alle werknemers zal worden beschermd. Als fundamenteel IAO-recht betekent het een grotere verantwoordelijkheid voor regeringen. Strengere verplichtingen opgelegd aan dee regeringen zullen ervoor moeten zorgen dat de werkgevers zich aan de regels houden.

Bezoek ► https://spark.adobe.com/page/UNQt3xdrklyXL/ (in het Engels) 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart