Het Vlaams ABVV, ACV en ACLVB zijn verbijsterd over de aanval vanuit de N-VA op het systeem van BEV

04/11/2015 - 15u

Parlementair Jan Hofkens stelt dat het budget voor betaald educatief verlof ontspoort en dat het systeem moet worden bijgestuurd zodat er alleen nog ‘nuttige’ opleidingen gefinancierd worden. In één adem stelt hij zich ook vragen bij de syndicale vorming binnen BEV.

Dit is het zoveelste voorstel van pestmaatregel voor werknemers en burgers. Het doel van betaald educatief verlof is dat burgers op eigen initiatief opleiding kunnen volgen. Het zorgt ervoor dat mensen zich kunnen versterken en meer maatschappelijke en professionele kansen krijgen. Dit los van los van functie- of jobgebonden opleidingen, waarvoor bedrijven al rijkelijk worden gefinancierd vanuit de overheid. Zo volgen jaarlijks meer dan 50.000 mensen een opleiding via het systeem van betaald educatief verlof.

Het gaat hier over het leren van een taal, het alsnog behalen van een diploma via het tweedekansonderwijs, IT-opleidingen, een aantal opleidingen in het hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, de middenstandsopleidingen (Syntra), de centrale examencommissie, syndicale vorming,  EVC-trajecten om een ervaringsbewijs te behalen,  opleidingen zelfstandig wonen voor gehandicapten,.. maar ook sectoropleidingen en beroepsopleidingen.

Al deze opleidingen passen binnen de filosofie van levenslang en levensbreed leren waar de Vlaamse Regering toch ook haar mond van vol heeft.

De sociale partners op Vlaams niveau bevestigden nog maar net in het Banenpact het belang van vorming en opleiding, inclusief de syndicale vorming, voor de bedrijfsvoering en het sociaal overleg in de bedrijven. Jan Hofkens zegt niet te weten wat dat inhoudt. De sociale partners weten het duidelijk wel. Syndicale vorming ondersteunt de goede werking van de bedrijven.

Ook op sectoraal niveau wordt de invulling van BEV door werkgevers en werknemers samen bepaald. Blijkbaar zint dat sommige mensen niet. Deze uitspraken getuigen opnieuw van een totaal gebrek aan respect voor het sociaal overleg.

En wat de budgettaire ontsporing betreft die als drogreden voor deze aanval wordt gebruikt : N-VA-minister Muyters heeft nog maar in september aangegeven dat er geen budgettair probleem is met BEV en dat hij kiest voor een open enveloppe.

Er is dus bijgevolg vooral een ideologisch probleem, namelijk dat iedereen die bekommerd is om de toekomst waar we naar toe gaan, blijkbaar op alle mogelijke fronten politiek moet aangevallen worden. Het middenveld, de burgers en werknemers, en de vakbonden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart