Hogere bedrijfsvoorheffing op pensioen vanaf 2021

28/01/2021 - 16u

Vanaf 2021 betalen gepensioneerden meer bedrijfsvoorheffing op hun pensioen. Dat gebeurt naar aanleiding van ruim wat klachten van gepensioneerden die bij de eindafrekening van hun personenbelasting moesten bijbetalen. De bedrijfsvoorheffing stijgt nu om te voorkomen dat gepensioneerden moeten bijbetalen bij de eindafrekening in 2022.

Als gepensioneerde ontvang je maandelijks je netto pensioenbedrag. Dat netto pensioenbedrag wordt verkregen door het belastbaar pensioenbedrag te verminderen met bedrijfsvoorheffing, een voorschot op je definitieve inkomstenbelasting. De inhouding hangt af van de hoogte van je belastbaar pensioenbedrag, het aantal kinderen ten laste en je gezinssituatie.
 

Lagere belastingvermindering in bedrijfsvoorheffing

Met de Jobsdeal is de berekeningswijze van de belastingvermindering voor de pensioenen helemaal herwerkt met de bedoeling de ‘activiteitsval’ en de ‘pensioenval’ te vermijden of op zijn minst te verzachten. Dat heeft er toe geleid dat sommige gepensioneerde belastingplichtigen bij de afrekening van hun personenbelasting (via hun aanslagbiljet) moesten bijbetalen. De FOD Financiën probeert daar nu - na heel wat klachten van gepensioneerde belastingplichtigen - aan te verhelpen door de belastingvermindering in de bedrijfsvoorheffing te verlagen. Enerzijds wil men ervoor zorgen dat het netto bedrag van het pensioen steeds hoger (niet noodzakelijk veel) is dan het voorgaande jaar, en anderzijds dat de uiteindelijke opleg bij de eindbelasting niet te groot zal zijn.
 

Slotsom blijft gelijk

De federale pensioendienst heeft vastgesteld dat de lagere pensioenen (andere dan de minimumpensioenen) waarvoor het belastbaar bedrag gelijk is aan het bruto pensioenbedrag, de grootste negatieve impact op hun pensioenbedrag zullen ervaren door het verhogen van de bedrijfsvoorheffing.

Positieve kant van het verhaal is dat voor de andere pensioenen bij de eindberekening van de belastingen in principe geen (hoge) bijbetaling zal moeten verricht worden.

De totale som belastingen die je op je pensioen betaalt, verandert niet. De bedrijfsvoorheffing stijgt in 2021 om te voorkomen dat je moet bijbetalen bij de eindafrekening in 2022.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart