Hulp nodig om een job te vinden? Het project Coach’Me is er voor je!

16/05/2017 - 13u

De Brusselse Regionale van de ACLVB heeft, in samenwerking met Brussels Hoofdstedelijk gewest, het project “Coach’Me” opgestart in het begin van 2017.

Coach'Me is bedoeld om alle Brusselse werkzoekenden die wensen deel te nemen aan het programma, gratis te begeleiden en te omkaderen. De coaches worden gekozen om aan de verwachtingen van de kandidaten tegemoet te komen. Het zijn vakbondsafgevaardigden die coachen en hun professionele ervaring delen met de kandidaten.

Dankzij onze expertise op het terrein en met de hulp van specialisten uit de sector van de werkgelegenheid in Brussel kunnen wij de werkzoekende mobiliseren in zijn zoektocht naar een job, zijn aanpak en zijn profiel aanpassen en hem zo dichter bij de arbeidsmarkt brengen.

Aurélie Carette, projectverantwoordelijke, legt het doel van het project uit: "Het groepseffect en het  dynamisme dat tijdens het programma ontstond, bevestigt de gedachte dat het essentieel is om zich gesteund voelen en geholpen te worden bij de zoektocht naar werk. Het programma kan effectief helpen om zich efficiënt voor te bereiden voor een sollicitatiegesprek door middel van de herziening van de CV en de motivatiebrief, een gefilmd interview, een telefoongesprek, simulatie van sollicitatiegesprekken, psychotechnische testen... Concrete contacten worden gelegd tussen werkzoekenden en afgevaardigden voor opvolging en ondersteuning. "

Volgende sessie : Juni en oktober 2017
Programma van Juni : 06/06 tot 29/06
Infosessie : 29 mei 09:00-10:00, Poincarélaan 72 – 1070 Anderlecht

Meer informatie:

Aurélie Carette
02/210.01.07
aurelie.carette@aclvb.be

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart