IAO zoekt oplossingen voor uitdaging van waardig werk voor jongeren

10/06/2016 - 10u

Jongeren moeten ten stelligste uit de armoede gehaald worden. De Top over de arbeidswereld debatteerde op donderdag 9 juni over de richting die arbeid voor jongeren zal uitgaan.

De discussie is een verderzetting van het wereldinitiatief voor waardig werk voor jongeren dat vorig jaar gelanceerd werd. Dit unieke partnerschap tussen regeringen, de Verenigde Naties, de bedrijven, de academische instellingen, de jongerenorganisaties en andere groepen streeft naar meer inspanningen voor het scheppen van kwaliteitsvolle tewerkstelling voor jongeren in de mondiale economie. Het ambieert ook het helpen van jongeren om de nodige competenties te verwerven zodat ze hun plaats kunnen innemen op de huidige arbeidsmarkt.

De rondetafel had het over de belangrijkste uitdagingen waarmee werkzoekende jongeren geconfronteerd worden, en de oplossingen die kunnen leiden tot een wereldwijde daling van de jongerenwerkloosheid.

Heel wat jongeren brachten voor de vergadering van afgevaardigden een treffende getuigenis. Een Colombiaans vluchtelinge op zoek naar een job getuigde over de moeilijkheid om op te groeien in een klimaat van conflicten en oorlog, vooral op het platteland. Vandaag is het haar vurigste wens haar studies te kunnen afmaken en spoedig haar kennis te kunnen delen met de lokale gemeenschappen van haar land, zodat ze zich kunnen ontwikkelen.

"Investeren in de werkgelegenheid van jongeren is investeren in het heden en de toekomst van onze samenlevingen", benadrukte Guy Ryder, Algemeen Directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart