Internationale Arbeidsorganisatie roept op tot mensgerichte aanpak voor een waardige toekomst voor werknemers

22/01/2019 - 13u

De Internationale Commissie over de Toekomst van Werk roept in een persbericht op om een aantal maatregelen te nemen om de uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met de ingrijpende veranderingen in de wereld van werk.

De commissie drukt een visie uit voor een mensgerichte agenda die gebaseerd is op investeringen in de capaciteiten van mensen, arbeidsinstellingen en waardig en duurzaam werk. Zo worden een aantal aanbevelingen gedaan:

  • Een universele garantie voor werknemers met de bescherming van hun fundamentele rechten, een loon waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien, een beperkte arbeidsduur en een veilige en gezonde werkplek
  • Gegarandeerde sociale zekerheid van geboorte tot op hoge leeftijd, die voorziet in de behoeften van mensen gedurende hun levensloop
  • Een universeel recht op levenslang leren dat mensen in staat stelt om vaardigheden aan te leren, zich te herscholen en bij te scholen
  • Technologische veranderingen gaan beheren zodat ze waardig werk stimuleren, met inbegrip van een internationaal systeem voor het bestuur van digitale arbeidsplatformen
  • Meer investeringen in de zorg-, de groene en de rurale economie
  • Een transformationele agenda voor gendergelijkheid, met meetbare vooruitgang
  • Incentives voor bedrijven herbekijken zodat ze lange termijn investeringen aanmoedigen

De Commissie stelt in haar rapport dat er veel kansen zijn om de kwaliteit van de loopbanen te verhogen, meer keuzemogelijkheden te scheppen, de genderkloof te dichten en de schade die de ongelijkheid in de wereld heeft aangericht, terug te draaien. Als er geen actie zal worden ondernomen, zullen we evolueren naar een wereld met nog meer ongelijkheid en onzekerheid.

Het rapport omschrijft de uitdagingen omtrent diverse maatschappelijke evoluties zoals nieuwe technologieën, klimaatverandering, demografische ontwikkelingen, automatisering, robotica, … en roept op om collectief een antwoord te bieden op de veranderingen die zij teweegbrengen op de arbeidsmarkt én om nieuwe opportuniteiten te benutten.

Volgens Cyril Ramaphosa, de president van Zuid-Afrika die de leiding heeft over de commissie, moet het rapport het engagement en de samenwerkingsverbanden binnen en tussen landen en regio’s stimuleren, en ervoor zorgen dat de wereldeconomie en de maatschappij eerlijker, rechtvaardiger en meer inclusief worden. Tegelijkertijd moet het de acties op internationaal niveau inspireren om de uitdagingen die de mensheid zelf heeft veroorzaakt, in te perken of weg te werken.

Meer weten?

Lees het persbericht van de IAO

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart