banner-ipa_0.jpg

Interprofessioneel ontwerpakkoord bewijst dat sociaal overleg werkt

11/01/2017 - 23u

Vakbonden en werkgeversorganisaties zijn er vandaag binnen de Groep van Tien in geslaagd om tot een interprofessioneel ontwerpakkoord te komen. Daarin legden ze onder meer vast dat de lonen de komende twee jaar met 1,1 % mogen stijgen, bovenop de index.

De sociale partners kwamen ook tot een vergelijk rond de verdeling van de welvaartsenveloppe waarbij de nadruk gelegd zal worden op de laagste sociale uitkeringen.
Er werd ook een beslissing genomen rond bepaalde uitzonderingsmaatregelen binnen het ‘brugpensioen’. De landingsbanen zullen behouden blijven op 55 jaar i.p.v. 57 jaar, bedrijven in herstructurering zullen werknemers op 56 jaar in SWT kunnen laten gaan i.p.v. op 57 jaar. Voor de bijzondere stelsels SWT blijft de leeftijd op 58 jaar behouden in 2017 en stijgt pas naar 59 jaar vanaf 2018.De sociale partners bepaalden ook de thema’s die ze de komende maanden nog willen bespreken met o.a. de mobiliteit, digitalisering en deeleconomie, en de strijd tegen burn-out als belangrijkste items.

De ACLVB is uitermate tevreden dat de sociale partners dit ontwerpakkoord via overleg voor elkaar kregen. Voorzitter Mario Coppens: "We hebben bewezen dat we nog akkoorden kunnen sluiten. Als het ons nu niet gelukt was, zou het interprofessioneel overleg niet veel zin meer hebben."  

Bij het uitblijven van een nieuw interprofessioneel akkoord hadden de sociale partners de beslissing over onder meer de loonmarge moeten overlaten aan de regering. Wat het resultaat in dat geval zou zijn geweest, is twijfelachtig. Vast staat dat in domeinen als loon- en arbeidsvoorwaarden en sociale uitkeringen vakbonden en werkgeversorganisaties nog steeds het best geplaatst zijn om de bakens uit te zetten.

Het ontwerpakkoord wordt nu eerst besproken binnen de instanties van de ACLVB en zal nadien voorgelegd worden aan de afgevaardigden via een nationaal comité op 31 januari.


Interprofessioneel akkoord 2017-2018

Lees onze analyse van het IPA in ons dossier.

Lees het dossier 


Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart