Investeren in zorg om vrouwen meer decente banen te geven

08/03/2022 - 15u

Internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart)

De gevolgen van de COVID-19-pandemie voor veel mensen en hun middelen van bestaan zijn verwoestend geweest. Het bewijs is duidelijk: het banen- en inkomensverlies is nu bijna vier keer zo groot als tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2009.

Kwetsbare personen zijn nog kwetsbaarder geworden, onder wie jonge vrouwen, vrouwen van kleur, migrerende werknemers, inheemse vrouwen en personen die in de informele economie werkzaam zijn. Naast het feit dat vrouwen in het algemeen meer moeilijkheden ondervinden in het dagelijks leven, zoals huishoudelijke taken en de loonkloof, blijkt uit een studie uit 2021 dat de arbeidswereld er in vergelijking met 2019 met 13 miljoen vrouwen op achteruit is gegaan.

Het is tijd om de alarmbel te luiden en bij de uitvoering van beleid en maatregelen rekening te houden met de genderdimensie. Het nieuwe sociale contract van het ITUC heeft als doel tegen 2030 575 miljoen nieuwe banen te creëren en ten minste een miljard informele werknemers in staat te stellen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te bereiken.

Investeringen in de zorgeconomie (gezondheidszorg, onderwijs, kinder- en bejaardenzorg, of andere sociale diensten) staan centraal in de eisen, aangezien hierdoor het aantal nieuwe fatsoenlijke banen voor vrouwen aanzienlijk zou toenemen. Het doel is om te zorgen voor een rechtvaardigere en waardigere samenleving!

Fatsoenlijk werk gaat hand in hand met de bevordering van gelijke kansen. Daarom is de CGSLB WO=MEN ook bezig met een campagne "GO FOR 5♀ / 5♂" waarin zij streeft naar een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen aan het maatschappelijk leven en naar echte gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Per 1 januari 2019 is 51% van de Belgische bevolking vrouw. Vrouwen de plaats geven die hun toekomt en hen in staat stellen samen met mannen op te komen voor hun belangen op tal van gebieden, zoals pensioenen en salarissen, is dus van essentieel belang voor de liberale vakbond!

Via de campagne "GO FOR 50/50" maakt de CGSLB WO=MEN er een erezaak van dat vrouwen via de overlegorganen deelnemen aan de beslissingen van de onderneming. Hun eerlijke en geïnformeerde kijk op de problemen waarmee zij worden geconfronteerd, leiden tot overleg en de verdediging van arbeidsvoorwaarden voor fatsoenlijk werk op een andere manier.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart