Inzetten op sociaal overleg voor een beleid in overeenstemming met de sociale en economische realiteit in Brussel

14/06/2024 - 10u

De Brusselse Regionale van de ACLVB neemt akte van de resultaten van de Europese, federale en regionale verkiezingen van vorige zondag. Met onze politieke onafhankelijkheid als basis voor onze vakbondsactie, begrijpen en respecteren wij de democratische keuze van de kiezers.

Er zijn gesprekken aan de gang voor de vorming van een nieuwe meerderheid in Brussel. Gezien de grote uitdagingen waarmee ons Gewest geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat de politieke partijen hun verantwoordelijkheid opnemen. Een impasse zou nadelig zijn voor Brussel en de Brusselaars.

We herhalen het belang van sociaal overleg bij de ontwikkeling van beleidsprojecten die in overeenstemming zijn met de sociale en economische behoeften. In persverklaringen wordt aangekondigd dat gestructureerde intermediaire instanties binnenkort zullen worden geraadpleegd. Wij zullen uiteraard positief reageren op deze uitnodiging. En binnen een constructieve benadering zullen we onze prioriteiten naar voren brengen voor een eerlijker, meer solidair en meer inclusief Gewest dat kwaliteitsbanen voor iedereen creëert. Werken aan de toekomst van Brussel betekent ook investeren in de ontwikkeling van vaardigheden, uitgesplitst per sector en in het licht van de nieuwe behoeften in verband met de digitale en ecologische transities (cfr. Onze 50 aanbevelingen om Brussel een boost te geven).

Het is ook traditie in Brussel dat de sociale partners en de regering aan het begin van elke legislatuur een groot sociaaleconomisch akkoord sluiten om de sociale en economische kwesties voor deze komende legislatuur vast te stellen en er in sommige gevallen rond samen te werken ("gedeelde prioriteiten"). Dit is een essentieel instrument om de sociale en economische ontwikkeling in perspectief te plaatsen.

Als organisatie die opkomt voor werknemers en uitkeringsgerechtigden zullen we uiteraard waakzaam blijven over de beleidskeuzes die gemaakt worden. Ze mogen niet leiden tot meer armoede en onzekerheid in Brussel. Wat ons Gewest eerst en vooral nodig heeft, is een toekomstgericht economisch plan, in overleg met de sociale partners, dat werkgelegenheid creëert voor iedereen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart