Jullie zijn geweldig!

09/12/2020 - 10u

Eindelijk goed nieuws middenin de gezondheidscrisis en de sociale en economische crisis waarin we verkeren: ACLVB boekt vooruitgang bij de sociale verkiezingen 2020. Deze overwinning hebben we te danken aan onze kandidaten die het beste van zichzelf gegeven hebben en aan de kiezers die hen vertrouwen. Jullie zijn geweldig! Jullie verdedigen onze waarden van vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Jullie gaan ze de volgende vier jaar toepassen. Jullie resultaten zijn des te verdienstelijker, want niets was bij voorbaat gewonnen.

Het uitstel van de sociale verkiezingen van mei naar november bleek al snel nodig om werkgevers, vakbonden en kandidaten de tijd te geven om zich opnieuw te organiseren. Het grootste risico, naast een toename van de gezondheidscrisis, was demobilisatie. We vreesden dat kandidaten, kiezers, werkgevers en de politieke autoriteiten sociale verkiezingen ondergeschikt zouden maken aan de gezondheid van de burgers en het voortbestaan van bedrijven.

Na een ietwat lossere vakantieperiode werd het verkiezingsproces in september hervat. De campagne werd opnieuw op gang getrokken, soms op een heel andere manier. Bij sommige bedrijven was het uitgesloten om naar de kantoren, werkplaatsen, bouwplaatsen of winkels te gaan om daar handen te schudden en gadgets uit te delen zoals vroeger. Beschermende maatregelen, telewerken en tijdelijke werkloosheid hebben geleid tot een afstand tussen werknemers, tussen werknemers en hun afgevaardigden en tussen werknemers en hun bedrijf.

De verslapte relaties tussen de werknemers moesten aangehaald worden via telefoon, e-mail en sociale media. We koesterden de grootste vrees over de deelname aan sociale verkiezingen, maar op dat vlak waren het de kiezers die formidabel waren. Zich bewust van de inzet van de legislatuur die nu begint, wilden ze hun vertegenwoordigers in de overlegorganen kiezen, zij die zullen helpen bij de uitbouw van nieuwe manieren van werken in hun bedrijf.

Ten slotte wil ik ook iedereen bedanken die geen mandaat heeft bemachtigd. Soms scheelde het amper een paar stemmen. Ik wil hen herinneren aan het citaat van Willem I van Oranje-Nassau: "Het is niet nodig te hopen om te ondernemen, noch is het nodig te slagen om vol te houden." Ik ken kandidaten die een tweede en soms een derde keer opkwamen voordat ze werden verkozen. Zelfs zonder officieel mandaat bleven ze hun ideeën verdedigen en service verlenen aan hun collega's, zoals bijvoorbeeld het verzamelen van dossiers tijdelijke werkloosheid.

In december/januari worden de ondernemingsraden en de CPBW’s opgericht. De onderhandelingen voor mandaten in de syndicale delegaties zijn in volle gang, wanneer ze niet bij stemming zijn aangenomen of afhankelijk zijn van de uitslag van de verkiezingen.

Gedurende deze periode wordt de sociale dialoog op alle niveaus voortgezet. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers beraadslagen om het interprofessioneel akkoord 2021-2022 te kunnen afsluiten. In een context die elke economische prognose nog onzekerder maakt dan normaal, gaat het erom het kader te scheppen voor loonsverhogingen in sectoren en bedrijven. Dat wordt des te minder eenvoudig, aangezien het overleg tussen de politiek en de sociale partners over de economische herstelplannen - federaal en regionaal - niet optimaal is. Het succes van het herstel hangt echter ook af van de werknemers. Het niet zoeken naar consensus over een dergelijk ambitieus project zal de realisatie ervan er allerminst makkelijker op maken.

Mario Coppens
Nationaal Voorzitter

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart