banner-koerswending.jpg

Koerswending voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid

19/04/2017 - 11u

ACLVB, ACV en ABVV eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat. Een koerswending die inzet op sociale en fiscale rechtvaardigheid.

Tijd voor een evaluatie

De voorbije jaren tapte de regering-Michel - onder luid patronaal applaus - steeds uit hetzelfde vaatje: matigen van lonen, verhogen van flexibiliteit, besparen op sociale uitkeringen, op social profit en op openbare diensten. Vermogens worden voortdurend ontzien en werknemers en mensen met een pensioen of uitkering krijgen de volle laag.

Door tal van onevenwichtige regeringsbeslissingen hebben mensen

 • minder inkomen
  De regering doet aan omgekeerde herverdeling.
 • slechtere werkomstandigheden
  De regering draagt bij aan onwerkbaar werk, burn-outs, sociale dumping.
 • minder sociale zekerheid en bescherming
  De regering weigert aan andere inkomensgroepen dan de werknemers een faire bijdrage te vragen en ze treft daarbij in grotere mate zieken, werklozen en gepensioneerden.
 • de hoogste belastingdruk
  Werknemers betalen het meest belasting. Vermogenden, verhuurders, beleggers, ondernemers betalen een pak minder.
 • minder publieke dienstverlening
  Door de brute besparingen op personeel en middelen komt de dienstverlening in het gedrang terwijl een goed werkende overheid voor de hele samenleving cruciaal is. De afbouw van overheidsdiensten treft met name werknemers en mensen aangewezen op een uitkering. Wie rijk is kan immers beroep doen op private en commerciële diensten.

Niet alleen gaat het welzijn en de levenskwaliteit er zwaar op achteruit, alle andere indicatoren staan ook in het rood. Voor werkgelegenheidsgroei en loonontwikkeling hinken we achterop in het Europese peloton. De schuld is zelfs hoger dan bij het begin van de legislatuur. De begrotingscontrole 2017 was een begrotingsuitstel.

En nu willen de rechtse partijen en de werkgevers de vennootschapsbelasting drastisch hervormen. Dit zal na de tax shift een nieuw groot gat in de begroting geslagen. Alweer dezelfde mensen draaien dan voor de gevolgen op: werknemers en mensen aangewezen op een uitkering.
 

Tijd voor een koerswending

Wij eisen een rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid.

 • Eerlijke belastingen en dus een grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal. Alle inkomsten moeten bekend zijn en iedere euro moet, naar draagkracht, hetzelfde belast worden. Fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht.
 • Méér koopkracht. Vrije loononderhandelingen.
 • Méér mensen in een werkbare en leefbare job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers.
 • De sociale zekerheid stabiel financieren, versterken en uitbouwen voor meer levenskwaliteit.
 • Goede pensioenen. Dat is wat anders dan werken tot 67. En dat is het omgekeerde van langer en harder werken voor minder pensioen.
 • Investeren in duurzame jobs, publieke infrastructuur, social profit en in kwaliteitsvolle en betaalbare openbare diensten. Daar wordt wel iedereen beter van.

Werknemers hebben recht op kwaliteitsvolle jobs, sociale en fiscale rechtvaardigheid. De regering moet deze boodschap oppikken.

ACLVB-ABVV-ACV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart