Leeftijdsdiscriminatie bij aanwervingen: nog veel werk voor de boeg

26/09/2016 - 15u

Het Interfederaal Gelijkekansencetrum, UNIA, rapporteerde op 26 september 2016 dat het aantal dossiers die verband houden met de leeftijdsdiscriminatie inzake aanwervingen in stijgende lijn is: 74 geopende dossiers, een stijging van maar liefst 60% ten opzichte van 2015 (45 dossiers).

Zonder enige twijfel heeft deze stijging te maken met de zaak ‘Dovy Keukens’, waarin het bedrijf een 59-jarige sollicitant had geweigerd: hij beschikte over het perfecte profiel, bekende de werkgever… ware het niet dat zijn leeftijd te hoog was.

Deze zaak heeft de ‘verdienste’ gehad om het feit dat sommige werkgevers de regels slecht kennen, of zelf niet willen toepassen, onder de aandacht te brengen.

De ACLVB brengt in herinnering dat het verboden is om een sollicitant te weigeren omwille van zijn of haar leeftijd. Leeftijd is immers een beschermd criterium in de antidiscriminatiewetten van 2007 en staat op hetzelfde niveau dan bijvoorbeeld het geslacht, de seksuele geaardheid of de burgerlijke staat van iemand.

De enige rechtvaardiging die toegelaten is, is de wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Een reclamekantoor is bijvoorbeeld in haar recht als ze een vrouw van 50 jaar met een blanke huid zoekt om een anti-rimpelcrème te promoten. Net zoals het geen discriminatie is indien men als kandidaat-brandweerman maximum 30 jaar mag zijn om branden te bestrijden en mensen uit de nood moet helpen. In beide gevallen is de leeftijd van de kandidaat immers een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste met een gerechtvaardigd doel.

Ondanks de antidiscriminatiewetgeving, stellen we als ACLVB echter vast dat de vooroordelen moeilijk uit de wereld te bannen zijn. Jongeren worden nog vaak als ‘lui’ bestempeld en ouderen hebben zogenaamd ‘moeite’ met nieuwe technologieën, of zijn ‘duur’.

UNIA heeft daarom een campagne gelanceerd om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.

Als ACLVB zijn we maar wat blij met dit initiatief en ondersteunen we dit dan ook voluit. De regeringsmaatregelen gaan allen in de richting om de werknemers langer te doen werken. Het is daarom essentieel dat we als ACLVB volop inzetten tegen leeftijdsdiscriminatie inzake aanwervingen. Een andere mentaliteit is nodig!

De ACLVB brengt bovendien in herinnering dat deze strijd zich op verschillende niveaus afspeelt, en dus niet enkel voor de rechtbanken. De cao 104, die als doel heeft om de werkgelegenheid van 45-plussers in bedrijven te behouden én te verhogen, zou algemeen verbindend moeten verklaard worden voor alle bedrijven. Ze is volgens de ACLVB het ideale instrument om binnen het sociaal overleg van het bedrijf een beleid uit te werken voor oudere werknemers.

Bovendien verdedigen wij als ACLVB ook het principe dat elke sollicitant recht moet hebben op een antwoord van de werkgever. Al te vaak blijven sollicitanten immers in de kou staan, zonder enig antwoord op hun sollicitatiebrief. Deze antwoordplicht zou het accent kunnen verleggen op de gevraagde competenties van iemand (en niet op de leeftijd), waardoor het ook een goed middel zou zijn in de strijd tegen de discriminatie van oudere werknemers. 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart