banner-dividends_0.jpg

Lonen niet verantwoordelijk voor inflatie, dividenden wel, volgens de ECB

31/08/2022 - 09u

Uit een nieuwe studie op basis van cijfers van de Europese Centrale Bank blijkt dat de aan aandeelhouders uitgekeerde dividenden tussen het tweede kwartaal van 2021 en dat van 2022 in Europa gemiddeld met 28,7% zijn gestegen.

Gedurende die periode gingen de lonen met slechts 3,8% omhoog. De dividenden zijn dus meer dan zeven keer sneller toegenomen dan de lonen. In België is de verhouding meer dan vier, met een dividendstijging van 25,1% voor een geraamde loonstijging van 5,9%.

De cijfers zijn terug te vinden in onderstaande tabel:

Bron: Europese Centrale Bank

Land

Stijging dividenden tussen 2de kwartaal 2021 en 2de kwartaal 2022 Geraamde loonstijging per werknemer (2022 vs. 2021) Inflatiegraad juli 2022 vs. juli 2021
België 25.1%

5.9%

10.4%
Finland 16.7% 3.2% 8%
Frankrijk 32.7% 3.8% 6.8%
Duitsland 36.3% 3.4% 8.5%
Ierland 7.1% 3.8% 9.6%
Italië 72.2% 3.7% 8.4%
Nederland 23.4% 3% 11.6%
Spanje 97.7% 3.3% 10.7%
Zweden 8.8% 0.7% 8.3%
Europa 28.7% 3.8% (EU 27)

9.8% (EU 27)

 

Uit deze cijfers blijkt dus dat het de buitensporige bedrijfswinsten zijn die de inflatie aanwakkeren, en niet de lonen. Dezelfde bedrijven, vooral in de energiesector, hebben hun prijzen en winsten aanzienlijk verhoogd sinds het begin van de pandemie.

Het is een dubbele klap voor de werknemers, die hun lonen niet voldoende zien stijgen, terwijl de inflatie de waarde van hun lonen blijft drukken. Bovendien blijven bedrijven te weinig investeren in vergelijking met het niveau van vóór de pandemie, wat niet bijdraagt tot het scheppen en verbeteren van banen of tot economisch herstel.

Afgelopen vrijdag heeft het Europees Verbond van Vakverenigingen nogmaals aangedrongen op de invoering van een belasting op buitensporige winsten, met name die van grote energiebedrijven. De ACLVB sluit zich hierbij aan, aangezien de opbrengst van zo’n belasting de kloof zou kunnen verkleinen door de werknemers een billijk deel van de inkomsten te geven, en anderzijds banen kan creëren en kan bijdragen tot de energietransitie.

De Liberale Vakbond dringt al lang aan op een grondige belastinghervorming. Eerst en vooral op nationaal niveau met de invoering van een Dual Income Tax, met een progressiviteitsbeginsel. Op Europees vlak willen wij een snelle invoering van een minimum belastingtarief voor grote ondernemingen. Een noodzakelijke maatregel in de strijd tegen fiscale optimalisatie, maar waarrond nog geen unanieme overeenstemming bestaat binnen de EU 27.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart