N-VA werkt met twee maten, twee gewichten als het op uitbetalingen in de sociale zekerheid aankomt

11/01/2016 - 10u

Ieder jaar leest men in het jaarverslag van de RVA dat vakbonden de uitbetalingen van werkloosheidsuitkeringen veel kostenefficiënter aanpakken dan de eigen hulpkas van de overheid. De uitbetaling van de werkloosheid per individueel geval kost iets meer dan 29 euro. Dat is een 10 à 13 euro duurder dan bij de vakorganisaties.

En toch blijft N-VA, net zoals gisteren bij monde van N-VA-Voorzitter Bart De Wever, deze realiteit steeds weer ontkennen. De strategie is duidelijk:  de Belgische vakbonden moeten eraan geloven. Ook werkgevers  verrichten uitbetalingen van kinderbijslag en vakantiegelden, maar zij blijven duidelijk buiten schot. 

N-VA werkt met twee maten, twee gewichten als het op uitbetalingen in de sociale zekerheid aankomt. Trouwens het gaat niet enkel om uitbetalingen. Wie eens een dagje de activiteit aan een loket zou meevolgen, zou meteen merken dat het ook gaat om raadgeven, informeren en ja, ook mentale ondersteuning in een tijd waarin sommige mensen het bijzonder moeilijk krijgen, mede door een aantal sociaal onrechtvaardige maatregelen van deze regering. Ook doen vakbonden aanzienlijke inspanningen om werklozen te begeleiden in hun zoektocht naar een passende job.

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart