Nationaal comité ACLVB zegt met ruime meerderheid ja tegen ontwerp IPA

31/01/2017 - 13u

De afgevaardigden van het Nationaal Comité van de ACLVB spraken zich vanmorgen positief uit over het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Het ontwerp-IPA werd mee onderhandeld door Nationaal Voorzitter, Mario Coppens, als lid van de groep van 10. Bij aanvang van het Nationaal Comité, verdedigde hij het voorakkoord dan ook voluit ten opzichte van de eigen achterban. Die achterban had bovendien reeds vooraf kennis genomen van de tekst via de organisatie van 17 zonale overlegplatformen over gans België.

Mario Coppens, Nationaal Voorzitter ACLVB: “Ik ben tevreden dat onze afgevaardigden het ontwerp van interprofessioneel akkoord nu ook aanvaard hebben. Het ontwerp-IPA 2017-2018 werd bedongen in een moeilijke economische en politieke context. In 2016 dienden de vakbonden strijd te leveren op verschillende fronten. Tegen de federale regering die de werknemers en uitkeringsgerechtigden langs alle kanten onder vuur blijft nemen: loonmatiging, daling van de pensioenen, toenemende flexibiliteit van de arbeidstijd. Tegen heel wat werkgevers ook, die een nieuwe reeks herstructureringen hebben ontketend. Nu ook de andere vakbonden positief gestemd hebben, ligt een koopkrachtverhoging voor werknemers en de laagste uitkeringen in het verschiet. Nu is het enkel nog wachten op een goedkeuring vanuit de kern van de federale regering en dan kunnen de sectorale onderhandelingen opstarten.”


Interprofessioneel akkoord 2017-2018

Lees onze analyse van het IPA in ons dossier.

Lees het dossier 


Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart