banner-com-nat_0.jpg

Nationaal Comité beslist niet deel te nemen aan een nationale staking op 24 juni

25/05/2016 - 17u

Deze middag organiseerde de ACLVB zijn nationaal comité. Stonden op het programma: de sociale verkiezingen 2016, de federale begrotingsmaatregelen om 1.6 miljard euro te dichten met besparingen en nieuwe inkomsten, het ‘plan Peeters’ en tenslotte de evaluatie van de nationale betoging van 24 mei en de stemming voor een eventuele deelname aan een reeds aangekondigde staking op 24 juni. 

Wat de sociale verkiezingen betreft, was de conclusie dat de ACLVB er op alle fronten vooruit gaat. Nationaal Voorzitter Mario Coppens kreeg dan ook spontaan enkele keren applaus toen hij de aanwezige afgevaardigden en personeelsleden bedankte voor hun inspanningen van afgelopen periode.

Het tweede luik werd besteed aan een extra toelichting omtrent de asociale maatregelen die genomen worden in het kader van de begrotingscontrole van de regering Michel. De meest beruchte maatregel uit het Plan Peeters met de verhoging van de referteperiode van 1 jaar vanaf 1/1/2017 (annualisering arbeidsduur), een minimale interne grens van 143 u.,…kortom vooral wendbaar werk maar geen werkbaar werk, werd uitvoerig belicht samen met alle andere maatregelen.

Tenslotte werd een eventuele deelname voor een staking van 24 juni aan het Nationaal Comité voorgelegd: 81% was tegen deelname, 13 % was voor een deelname, tenslotte waren er 6% onthoudingen. De ACLVB besliste tot geen deelname omwille van:

  • Staking is het laatste middel en volgende week is er nog een onderhoud tussen de vakorganisaties en Minister Peeters wat betreft de maatregelen inzake de 38-urenweek. De minister beweert dat de 38-uren week niet wordt afgeschaft. Hierover wil de ACLVB verduidelijking krijgen.
  • Deze stakingsactie valt volop in de examenperiode waarin studenten nood hebben aan openbaar vervoer. De ACLVB wil dat studenten in optimale omstandigheden aan hun examens kunnen deelnemen.

De ACLVB wil eveneens wachten tot er meer duidelijkheid is over de maatregelen die zullen genomen worden in het kader van de begroting 2017, teneinde dit voor te leggen in juni/juli aan een grotere afvaardiging. Dan zal er beslist worden met een groot democratisch draagvlak. Wanneer zou blijken dat bij die controle, de lasten opnieuw op een onevenwichtige wijze bij de werknemers en sociaal verzekerden worden gelegd, worden verdere acties moeilijk vermijdbaar.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart