Nationaal Comité van de Liberale Vakbond ACLVB mandateert onderhandelaars voor IPA-onderhandelingen

12/09/2012 - 16u

Vandaag hield de Liberale Vakbond ACLVB haar nationaal comité om de onderhandelingen van het Interprofessioneel Akkoord voor te bereiden. Het nationaal comité bestaat uit de leden van het Nationaal Bureau, de afgevaardigden van de zones en de afgevaardigden van de beroepsgroeperingen die tot de ACLVB behoren. Een honderdtal afgevaardigden waren voor de gelegenheid naar het Diamant Conference & Business Centre in Brussel gekomen.

Jan Vercamst, Nationaal Voorzitter, benadrukte in zijn inleiding het belang van dit Interprofessioneel Akkoord:“De inzet is groot want een IPA creëert zowel dynamiek als stabiliteit en vertrouwen.”

Een aantal grote klassieke sociaal-economische thema’s passeerden de revue: de loonnorm en loonkost, de modernisering van het arbeidsrecht, een eis van de werkgevers rond administratieve vereenvoudiging van deeltijdse arbeid en overuren, het interprofessioneel brutominimumloon, de heroriëntering van bepaalde lastenverlagingen, opleiding, innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling. Ook thema’s zoals mobiliteit en diversiteit, en de eigen specifieke ACLVB thema’s rond inspraakvermogen en aanvullende pensioenen stonden op de agenda.

De ACLVB wil inspraakvermogen als vorm van actieve participatie van de werknemers concreet maken door o.a. het recht om alle relevante informatie tijdig en op hetzelfde ogenblik als de bestuurders in handen te krijgen. Daarnaast zet de ACLVB zich verder in voor de algemene aanvaarding en uitbreiding van de aanvullende pensioenregeling met behoud van de minimumrendementsgarantie.

Het Nationaal Comité liet ook de welvaarstvastheid van de sociale uitkeringen aan bod komen met de bespreking van de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dit laatste thema hoort eigenlijk niet thuis in de IPA-besprekingen, maar het is wel een belangrijk thema voor heel wat sociaal verzekerden en moet deze periode beslist worden.

De ACLVB-onderhandelaars hebben een ruim mandaat gekregen om te onderhandelen samen met de andere sociale partners in de schoot van de groep van 10. Zowel Jan Vercamst als de beide Nationaal Secretarissen Bernard Noël en Sabine Slegers spraken de wil uit om tot een constructief sociaal overleg te komen.


 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart