Pensioenprognose op MyPension.be — ACLVB waarschuwt

29/11/2017 - 14u

Op MyPension.be kon je al langer nagaan wat je vroegste pensioendatum is. Sinds kort staat ook het bedrag van de pensioenuitkering online. Zowel het bedrag op de wettelijke pensioenleeftijd, als het bedrag op de vroegste pensioendatum worden weergegeven. MyPension.be is in die zin een verdienstelijk initiatief, het draagt bij tot een goede dienstverlening aan de burger.

Voor de toekomstige pensioenloopbaan gaat men uit van een verderzetting van de laatste gekende activiteit tot aan de pensioendatum. Met recente belangrijke loopbaanwijzigingen is geen rekening gehouden in de pensioenraming. Deze raming is louter informatief en indicatief. Ze opent ook geen recht op pensioen.

Toch geeft de ACLVB een waarschuwing mee. De raming van het pensioenbedrag op MyPension.be houdt namelijk enkel rekening met de wetgeving van kracht op 1 november 2017. Ze houdt dus geen rekening met toekomstige wetswijzigingen, zoals de wijziging van de waardering van gelijkgestelde dagen, dagen SWT of pseudo-brugpensioen, noch met de wijzigingen inzake eenheid van loopbaan.
 

Tip

Ben je op het einde van je loopbaan werkloos of in SWT, maak dan een print of printscreen van je pensioenbedrag op MyPension.be. En doe binnen een jaar hetzelfde. Wanneer de regering haar bezuinigingsbeleid verderzet, zal je bedrag lager uitvallen dan wat je momenteel op MyPension.be ziet.

MyPension houdt nog geen rekening met de nieuwe regeling eenheid van loopbaan die in de steigers staan. In de oude wetgeving (t.e.m. december 2018) worden enkel de 45 voordeligste jaren in rekening gebracht voor de berekening van het pensioen. Vanaf 2019 tellen de effectief gewerkte dagen boven de 14.040 dagen mee in de pensioenberekening. Kan je in 2018 met pensioen gaan en heb je in 2018 een loopbaan van meer dan 45 jaar (effectief gewerkt + gelijkgesteld) dan kan het soms interessant zijn om je pensioen pas aan te vragen vanaf januari 2019. Vanaf 2019 zullen alle effectief gewerkte dagen voorbij de 14.040 dagen (45 jaar) meetellen in de pensioenberekening. Om te weten of het in jouw situatie voordelig is om je pensioen uit te stellen, vraag je best een pensioenprognose aan.
 

Laat je pensioenprognose maken door ACLVB

De pensioenprognose van de Dienst Sociale Zekerheid van de ACLVB biedt meer mogelijkheden dan de pensioenraming op de site van mypension.be.

De prognose van ACLVB maakt verschillende simulaties mogelijk: er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met eventueel SWT, tijdskrediet of vrijwillige vermindering van de arbeidsduur. Je kan als ACLVB-lid nagaan wat de weerslag van een loopbaanvermindering is op je toekomstig pensioen. Zo kan je het effect op je pensioenbedrag inschatten. In de pensioenprognose van de ACLVB kan ook rekening worden gehouden worden met mogelijke wetswijzigingen die op til zijn. Zo kunnen we bekijken of het al dan niet voordelig voor je is om te wachten met je pensioenaanvraag.
 

Geïnteresseerd?

Richt je tot je plaatselijk ACLVB-secretariaat. Voor de berekening hebben we onder meer je Globaal Loopbaanuittreksel nodig voor een overzicht van de gewerkte periodes als werknemer. Let erop dat de loongegevens vermeld zijn. Het Globaal Loopbaanuittreksel kan je telefonisch aanvragen via het nummer 1765 of via het online contactformulier van de federale pensioendienst (www.onprvp.fgov.be). De federale pensioendienst stuurt ook een globaal loopbaanoverzicht naar alle werknemers in het jaar waarin ze respectievelijk 30, 35, 40, 45 en 50 jaar worden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart