indexsprong-2.jpg

Regering keurt vandaag waarschijnlijk indexsprong goed: stuitend onrechtvaardig én bijzonder ondoelmatig

27/02/2015 - 00u

ACV, ABVV en ACLVB vernemen dat de Kern vandaag het wetsontwerp over de indexsprong goed zal keuren.  Indexeringen zouden nog kunnen tot maart. Maar vanaf 1 april zou geen enkele indexering van lonen, uitkeringen en pensioenen meer kunnen.  Tot dit 2% heeft opgebracht. Deze indexsprong zou enkel gelden voor de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen. En bijvoorbeeld niet voor de huurprijzen. ACV, ABVV en ACLVB dringen bij de regering aan op een zeer snel overleg over deze onrechtvaardige en ondoelmatige beleidskeuze.

De regering heeft er dus voor gekozen enkel een inspanning te vragen aan werknemers, ambtenaren en mensen met een sociale uitkering of pensioen. Huurprijzen, energieprijzen, verzekeringspolissen… mogen wel nog geïndexeerd worden. Aan zelfstandigen, vrije beroepen, dividenden wordt evenmin een inspanning gevraagd. Nochtans voorziet de Wet van 1996, ter vrijwaring van werkgelegenheid en concurrentievermogen dat de regering ook een gelijkwaardige matiging kan opleggen aan “de inkomens van de zelfstandigen, van de vrije beroepen, de dividenden, de tantièmes, de sociale uitkeringen, de huurprijzen en andere inkomens”. Die “andere inkomens” slaan zeker op de inkomens uit vermogen.

Niets van dat dus. Met minder koopkracht moeten werknemers en mensen met een uitkering of pensioen dus duurdere huur en diensten betalen. De gevolgen voor de binnenlandse consumptie laten zich raden.

Maar niet  alleen de grove onrechtvaardigheid van deze beslissing is stuitend. De indexsprong –  2,6 miljard minder loonkost voor werkgevers – zal  volgens het planbureau tegen 2020 amper 28.500 jobs opleveren. Dat is een investering van maar eventjes 91.228 euro per job. Die 28.000 jobs is te weinig om de stijgende beroepsbevolking op te vangen. De koopkracht van de mensen zal dalen én werkloosheid zal dus blijven stijgen. Alleen de aandeelhouders zullen hier beter van worden. Terwijl er alternatieven zijn die veel rechtvaardiger zijn en veel doelmatiger. Op voorwaarde dat deze regering eindelijk het debat durft voeren over een rechtvaardige fiscale fiscaliteit, een shift van de bijdragen vanuit arbeid naar de inkomens uit vermogen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart